ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНИХ І БАКТЕРІАЛЬНИХ ДОБРИВ

  • М. Я. Шевніков
  • О. Г. Міленко
  • І. І. Лотиш
Ключові слова: соя, мінеральні добрива, «Ризоторфін», білок, жир

Анотація

Висвітлено вплив мінерального азоту та «Ризо-
торфіну» на накопичення білку та жиру в насінні сої.
Інокуляція насіння «Ризоторфіном» та внесення мі-
неральних добрив, особливо сумісне їх застосування,
сприяло значному підвищенню вмісту в насінні білка
та зменшенню вмісту жиру. Бактеріальні добрива
позитивно впливали на збільшення вмісту жиру у
насінні сої – 18,1 %, але більш раціональною була
комплексна дія мінеральних та бактеріальних добрив,
які підвищували вміст жиру в сухій речовині насіння
до 21,4–22,4 %.

The influence of mineral nitrogen and “Rizotorfin” is reflected on an accumulation of an albumen and fat in the seed of soy. The inoculation of “Rizotorfin” and bringing  of mineral fertilizers,  their especially compatible application, entailed the considerable increase of maintenance in the seed of albumen and  diminishing of content of fat. Bacterial fertilizers positively influenced on the increase of content of fat in the seed of soy - 18,1 %, but more rational was a complex action of mineral and bacterial fertilizers that promoted content of fat in the dry substance of seed to 21,4-22,4 %.

Опубліковано
2014-12-25
Як цитувати
Шевніков, М. Я., Міленко, О. Г., & Лотиш, І. І. (2014). ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНИХ І БАКТЕРІАЛЬНИХ ДОБРИВ. Scientific Progress & Innovations, (4), 25-29. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.04.04
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають