Урожайність та якість насіння сої залежно від строків сівби і використання біопрепаратів

  • М. Я. Шевніков
  • М. Ю. Кулібаба
Ключові слова: строки сівби, азотфіксуючі мікроорганізми, азотфіксація, Rhizobium, біопрепарати, інокуляція, «Ризогумін»

Анотація

Урожайність та якість урожаю сої залежала як
від строків сівби, так і від передпосівної обробки
насіння. Передпосівна обробка «Ризогуміном» по-
зитивно вплинула на продуктивність азотфіксації
і, як наслідок, на врожайність культури. На ділян-
ках, де рослини у ході сівби були оброблені біопре-
паратом за всіх трьох строків сівби, структурні
показники врожаю та маса 1000 насінин були
вищими. Маса 1000 насінин у разі використання
біопрепарату відрізнялася в середньому
на 6,4–8,6 грамів. Різні строки сівби помітно
вплинули на тривалість періоду веґетації рослин.
Найдовшим він був за ранньої сівби і в подальшому
скорочувався на 6–9 днів.

Yield and quality of soybean seeds depended on the timing of sowing, and on the pre-sowing treatment. Soy seed treatment with biological product Ryzogumin had positive effect for nitrogen fixation and, due to this, increased crop yield quality. In areas where the plants were treated at sowing with biological product of all three sowing dates, structural performance and weight of 1000 grains were higher. Since that the mass of 1000 seeds differed by an average of 6,4–8,6 g. Different sowing terms significantly influenced the vegetation period. The most extended was for early sowing terms and subsequently was reduced by 6–9 days.

Опубліковано
2013-09-27
Як цитувати
Шевніков, М. Я., & Кулібаба, М. Ю. (2013). Урожайність та якість насіння сої залежно від строків сівби і використання біопрепаратів. Scientific Progress & Innovations, (3), 41-44. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.03.06
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають