Зміна тривалості періоду веґетації та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від умов вирощування

  • О. Г. Міленко
Ключові слова: соя, сорт, норма висіву, веґетаційний період, фази росту і розвитку

Анотація

Висвітлено вплив погодних умов, властивостей сор-
тів, різних способів догляду за посівами та норм висі-
ву насіння на тривалість веґетаційного періоду і про-
ходження фаз росту та розвитку рослин сої. Найбіль-
ше на тривалість періоду веґетації та окремих фаз
росту і розвитку рослин сої впливали погодні умови
року. Спостерігалось значне скорочення веґетаційно-
го періоду рослин сої в посушливі роки. Спосіб догляду
за посівами неістотно впливав на органогенез рослин
сої. Загущеність агрофітоценозу позначилось на про-
ходженні фаз росту і розвитку сортів Романтика
та Устя. Підвищенні норми висіву сприяли скорочен-
ню періодів формування бобів та наливання насіння.

Influence of weather conditions, variety properties of varieties, different methods of crops’ care and seeding rate on duration of vegetation period and phases of growth and development of soybean plants has been established. Weather conditions of the year most influenced on vegetation period and separate phases of growth and development of soybean plants. There was considerable shortening of vegetation period of soybean plants in droughty years. The method of crops care not substantially influenced on soybean plants’ organogenesis. Sagement of agrophytocenosis affected phases of growth and development of varieties Romantyka and Ustya. Increased seeding rates stimulated shortening of bean forming and seed forming periods.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Міленко, О. Г. (2015). Зміна тривалості періоду веґетації та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від умов вирощування. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 165-171. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.37
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають