ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ ПОСІВІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, СПОСОБУ СІВБИ ТА НОРМИ ВИСІВУ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ЛІСОСТЕПУ

  • І. І. Лотиш Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: соя, строки сівби, способи сівби, норма висіву, фотосинтез

Анотація

            Одержання максимально можливої для того чи іншого сорту сої продуктивності безпосередньо залежить від складових технологій, які забезпечують формування оптимальної площі листкової поверхні та тривалості її фотосинтетичної активності. Вивчення фотосинтетичного потенціалу посівів сортів сої виявило, що найбільший показник був на ділянках з нормою висіву 800 тис./га: за рядкової сівби – 2,19–2,34 млн м2 дн/га, за широкорядної сівби – 2,16–2,27 млн м2 дн/га. Інтенсивність фотосинтезу залежно від варіантів досліду коливалася: за рядкового способу сівби в межах від 11,55 до 12,40 мг СО2 дм2/год., за широкорядного способу сівби – від 11,33  до 12,06 мг СО2 дм2/год. Залежно від норми висіву та способу сівби листковий індекс становив для сортів відповідно: Романтика – від 3,89 до 4,13 м2 листка/м2, Устя – від 3,88 до 3,99, Ворскла – від 3,80 до 3,92  м2 листка/м2.  

            Getting the maximum possible productivity of any sort of soybeans depends on the component technologies that provide optimal formation of leaf surface and duration of photosynthetic activity. The study of photosynthetic potential of crop soybean sorts showed that the highest rate was in the areas with a seeding rate of 800 thousand/ha: row planting sowing – 2,19–2,34 million m2 days/ha for sowing in wide row – 2,16–2,27 million m2 day/ha. The intensity of photosynthesis depending on the options ranged experiment: the row planting method in the range of 11,55 to 12,40 mg CO2 dm2/day wide row planting way – from 11,33 to 12,06 mg CO2 dm2/h. Depending on the seeding rate and method of sowing was layered index according to the sorts: Romantyka – from 3,89 to 4,13 m2 leaf/m2, Ustya – from 3,88 to 3,99, Vorskla – from 3,80 to 3,92 leaf m2/m2.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Лотиш, І. І. (2017). ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ ПОСІВІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, СПОСОБУ СІВБИ ТА НОРМИ ВИСІВУ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ЛІСОСТЕПУ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 167-171. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.33
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО