СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИЗЕЛЯ З ТУРБОНАДДУВОМ ПРИ ЗМІНОМУ КУТІ ВИПЕРЕДЖЕННЯ ВПОРСКУВАННЯ ПАЛИВА

  • В. І. Левчук
  • В. М. Арендаренко
  • О. М. Іванов
Ключові слова: дизель, система паливоподачі, кут випередження впорскування палива, перехідний процес, робочі показники, швидкісні характеристики

Анотація

Наведені результати експериментального дослі-
дження впливу кута випередження впорскування
палива на статичні та динамічні властивості ди-
зеля з турбонаддувом. На основі знятих швидкіс-
них характеристик робочих параметрів дизеля за
різних установочних кутів випередження впорску-
вання палива була дана оцінка ступеня впливу до-
сліджуваного регульованого параметра на стати-
чні властивості двигуна. З аналізу динамічних
режимів вільного прискорення дизеля, отриманих
при різних характерах зміни кута випередження
впорскування палива, зроблені висновки про тісний
взаємозв’язок між моментом початку подачі
палива та якістю заданого перехідного процесу.

The results of experimental studies of the effect of advance
angle of fuel injection on the static and dynamic properties of a
diesel engine with a turbocharger have been produced. The
degree of influence of the controlled parameter on the static
properties of a diesel engine was assessed on the basis of velocity characteristics of operating parameters of diesel at different advance angles of fuel injection. From the analysis of dynamic
modes of the free acceleration of a diesel engine, produced by
various characters of changing of the advance angle of fuel
injection, conclusions about the close relationship between the
onset of the fuel supply and the quality of a given transition
have been made.

Опубліковано
2012-12-27
Як цитувати
Левчук, В. І., Арендаренко, В. М., & Іванов, О. М. (2012). СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИЗЕЛЯ З ТУРБОНАДДУВОМ ПРИ ЗМІНОМУ КУТІ ВИПЕРЕДЖЕННЯ ВПОРСКУВАННЯ ПАЛИВА. Scientific Progress & Innovations, (4), 140-144. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.04.35

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>