ДОСЛІДЖЕННЯ НАВАНТАЖЕНОСТІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ ТРАНСМІСІЇ ТРАКТОРА КЛАСУ 14 КН З СИСТЕМОЮ МІЖКОЛІСНОГО АВТОБЛОКУВАННЯ

  • В. І. Левчук
  • С. П. Лихвенко Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: оранка, аґреґат, трактор, плуг, диференціальний привід, блокований привід, обертаючий момент, півосі, вал зчеплення, режим розгону, заглиблення на ходу, заглиблений плуг, пікові навантаження, коробка передач, вал, опори підшипників

Анотація

Представлені результати експериментального дослідження роботи орного аґреґату у складі трактора МТЗ-80 з навісним плугом ПН-3-35 на супіщаному ґрунті в Білорусії у випадку диференціального та блокованого міжколісного приводу заднього моста у режимі розгону із заглибленням плуга на ходу та з попередньо заглибленим плугом. За допомогою тензометричних датчиків замірялись обертові моменти на валу зчеплення та півосях заднього моста трактора. В результаті аналізу середніх та пікових значень моментів встановлено, що в разі блокованого приводу сумарні моменти на півосях були на 5,9–31,3 % більші, ніж за диференціального приводу. Більш навантаженою на усіх режимах випробувань була права піввісь. Максимальні моменти на ній  були  більші, ніж на лівій на 4,6–20,3 % у разі вимкненої блокіровки і 12,1–32,5 % за ввімкненої.

 Виконані розрахунки на міцність півосей трактора за піковими та середніми навантаженнями.

Дослідження навантажень на опори підшипників первинного та вторинного валів коробки передач трактора не виявили значного впливу блокування диференціала на ці навантаження.

The results of experimental research work as part of an arable unit MTZ-80 with mounted plow PN-3-35 on sandy loam soil in Belarus in the differential and locked rear axle of cross-axle drive in acceleration mode with a deep plow on the go and pre-recessed plow. Using strain gauges, the torque on the clutch shaft and the axles of the tractor rear axle. An analysis of average and peak values ​​of moments we found that when a blocked drive total points on the semi-axes were 5,9–31,3 % more than the differential drive. Over-loaded on all test conditions was the right half. Maximum points on it were greater than on the left on 4,6–20,3 % at lock off and 12,1–32,5 % when enabled.

The calculations of the strength of the semi-axes tractor for peak and average load were completed.

Research loads on the primary and secondary shafts of the tractor gearbox bearing blocks have not found a significant effect of the differential lock on the load.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Левчук, В. І., & Лихвенко, С. П. (2017). ДОСЛІДЖЕННЯ НАВАНТАЖЕНОСТІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ ТРАНСМІСІЇ ТРАКТОРА КЛАСУ 14 КН З СИСТЕМОЮ МІЖКОЛІСНОГО АВТОБЛОКУВАННЯ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 138-142. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.28