Математичне моделювання процесу завантаження силосів зерном

  • В. М. Арендаренко
  • Т. В. Самойленко
Ключові слова: зерно, силос, ємність, транспортування, параметри, процес, завантаження, травмування

Анотація

Технологічний процес завантаження силосів зерном передбачає підйом зерна на певну висоту, потім транспортування його до завантажувального отвору ємності. В цьому процесі використовуються ковшові елеватори, скребкові та самопливні транспортери та спеціальні завантажувальні пристрої силосів. На всіх етапах транспортування зернової маси відбувається травмування зернівок, що негативно впливає на процес їх зберігання.  На травмування зернівок впливають зовнішні та внутрішні фактори,  притаманні окремим транспортним машинам: фізико-механічні та біологічні властивості зерна (внутрішні фактори), конструктивні та технологічні параметри машин, які використовуються для завантаження силосів зерном (зовнішні фактори).

Запропоновано математичну модель усього технологічного процесу завантаження циліндричних ємностей зерновим матеріалом. Найбільш вдалими методами обґрунтування такої моделі є методи імітаційного моделювання. Створена на основі імітації параметрична модель враховує окремі елементи множин, які відповідають ковшовим елеваторам, скребковим транспортерам та завантажувальним пристроям силосів. Із розробленої моделі випливає, що основною задачею є вірний підбір параметрів, котрі впливають на завантаження силосів зерном, що, в свою чергу, зменшує травмування, часткове пошкодження та повне руйнування зернівки.

The technological loading process of grain to the silos is based on the lift of grain at a certain height and transportation of grain to the container’s load hole. The centrifugal bucket elevators, the drag and self-flowing conveyors, the special loading devices of silos are used in this process. During all stages of this grain mass’ transportation the corn seeds are traumatized. It has negative effect on the process of grain storage.

The damage of corn seeds have been influenced by the outside and inside factors connected with the certain transport machines. The physical-mechanical and biological properties of grain are inside factors. The constructional and engineering data of machines, which we use for the loading process of grain to the silos, are outside factors.

The mathematical modeling of all engineering loading process of grain material to the silos has been suggested in this article. The most successful methods of study of this model are the methods of simulation modeling. The parametric model, created on the basis of simulation, takes account of the certain set members, which conform to the centrifugal bucket elevators, the drag conveyors and the loading devices of silos. It follows from this engineered model that the main problem is a correct selection of the parameters influencing on the loading process of grain to the silos. It will lead to decrease the partial and complete destruction of the corn seeds.

Опубліковано
2018-06-27
Як цитувати
Арендаренко, В. М., & Самойленко, Т. В. (2018). Математичне моделювання процесу завантаження силосів зерном. Scientific Progress & Innovations, (2), 158-161. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.02.26

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають