Обґрунтування конструкції гідрообприскувальної установки тунельного типу

  • В. М. Арендаренко
  • Р. М. Харак Р. М.
  • Т. В. Самойленко
Ключові слова: обприскування, шкідник, схема установки, робоча рідина, відсмоктування,, струминний насос, вакуум

Анотація

Обґрунтовано функціональну схему гідрообприс-
кувальної установки тунельного типу. Наведені переваги
цієї установки в процесі збирання та знищення колорад-
ського жука. Обґрунтовано необхідність введення у фун-
кціональну схему струминних насосів для відкачування
робочої рідини із лотків тунельних камер. Дослідження-
ми встановлено, що підвищення швидкості робочої ріди-
ни на виході із сопла струминного насосу залежить від
співвідношення вхідного і вихідного діаметрів сопла. Ви-
користовуючи рівняння збереження постійної витрати
робочої рідини, теоретично обґрунтована швидкість
виходу робочої рідини із сопла струминного насосу гідро-
обприскувальної установки.

Functional diagram of hydro-spraying installation of tunnel type was substantiated. The benefits of this installation in the process of collecting and destroying the Colorado potato beetle were given. The necessity of introducing the functional scheme of the jet pump for pumping the working fluid of the trays tunnel chambers was substantiated. Research has found that increasing of the speed of the working fluid at the outlet of the nozzle jet pump depends on the ratio of input and output nozzle diameter. Using the equation of conservation of the fixed costs of working fluid, exit velocity of the working fluid from the nozzle of the jet pump hydro-spraying installation is theoretically grounded.

Опубліковано
2013-12-27
Як цитувати
Арендаренко, В. М., Харак Р. М., Р. М., & Самойленко, Т. В. (2013). Обґрунтування конструкції гідрообприскувальної установки тунельного типу. Scientific Progress & Innovations, (4), 130-134. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.04.33

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають