ОСНОВНІ ЛИСТОГРИЗУЧІ ШКІДНИКИ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • В. М. Писаренко
  • С. В. Пономаренко
Ключові слова: шкідники капусти, капустяний білан, капустяна совка, капустяна міль, динаміка чисельності

Анотація

Одержання значних урожаїв капусти білоголової
високої якості неможливе без вчасного застосування
заходів із захисту її від шкідливих комах. Досліджено
питання вивчення видового складу та багаторічної
сезонної динаміки чисельності основних шкідників
капусти білоголової в Україні та Полтавській обла-
сті. В умовах Полтавської області серед спеціалізо-
ваних шкідників білоголової капусти найбільш поши-
реними є капустяна совка (Mamestra brassicae L.),
капустяна міль Plutella maculipennis (Curt.) та білан
капустяний (Pieris brassicae L.).

Production harvests of cultivated cabbage of high quality
is impossible without timely application of measures on
protecting of it from harmful insects. The question of
study of specific composition and long-term seasonal
dynamics of quantity of basic wreckers of cabbage is
probed in Ukraine and Poltava region. In the conditions
of the Poltava region among the specialized wreckers of
cabbage the most widespread is cabbage owlet moth
(Mamestra brassicae L.) cabbage diamond-back moth
(Plutella maculipennis (Curt.) and cabbage white
butterfly (Pieris brassicae L.).

Опубліковано
2012-03-29
Як цитувати
Писаренко, В. М., & Пономаренко, С. В. (2012). ОСНОВНІ ЛИСТОГРИЗУЧІ ШКІДНИКИ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Scientific Progress & Innovations, (1), 14-15. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.01.03
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають