Історія, закономірності та прогнозування масового розмноження основних видів шкідників капусти в Лівобережному Лісостепу України

  • С. В. Пономаренко
Ключові слова: капуста, шкідники, динаміка чисельності популяцій, прогноз, екологічні чинники, реперні роки, капустяна совка, білан капустяний

Анотація

Проаналізовано сучасні погляди на можливість використання екологічних чинників (сонячної активності) для прогнозування масового розмноження популяцій комах-шкідників на прикладі основних шкідників капусти в умовах Лівобережного Лісостепу України. Враховуючи актуальність прогнозування масового розмноження основних листогризучих шкідників капусти з ряду лускокрилих (совки капустяної (Mamestra brassicacea L.), білана капустяного (Pieris brassicacea L.), виконано ретроспективний аналіз історичних даних про масові розмноження останніх у просторі й часі та розроблено якісний прогноз їх появи на території
Полтавської області.

Modern looks to possibility of the use of ecological factors (sun activity) for prognostication of mass reproduction of populations of insect pests on the example of basic cabbage pests in the conditions of Left-bank Forest-steppe of Ukraine are analysed. Taking into account actuality of prognostication of mass reproductions of basic leaf-eating pests of cabbage from the order of Lepidoptera (Mamestra brassicacea L., Pieris brassicacea L.), the retrospective analysis of historical data about mass reproductions of the latter in space and time is done and the high-quality prognosis of their appearance on territory of the Poltava area is developed.

Опубліковано
2013-03-28
Як цитувати
Пономаренко, С. В. (2013). Історія, закономірності та прогнозування масового розмноження основних видів шкідників капусти в Лівобережному Лісостепу України. Scientific Progress & Innovations, (1), 155-157. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.01.38
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО