Просторово-часова динаміка урожайності кукурудзи культур в Полтавській області

  • С. В. Пономаренко
Ключові слова: динаміка урожайності, тренд, часові ряди, просторова варіабельність, агроекологічні фактори

Анотація

У статті розроблені методичні підходи для виокремлення характеру дії на урожайність кукурудзи на регіональному масштабі факторів агроекономічної, агротехнологічної та агроекономічної природи. Встановлено, що урожайність кукурудзи у сільськогосподарських підприємствах Полтавської області по районах у середньому за 1995–2016 рр. варіювала в межах від 35,15±3,77 ц/га (Кобеляцький район) до 55,52±5,59 ц/га (Шишацький район). Найменший рівень варіювання показників урожайності кукурудзи за період дослідження був характерний для Оржицького району (коефіцієнт варіації 28,64 %), а найбільший – для Чорнуханського (CV = 60,52 %). Показано, що просторова компонента варіювання середнього рівня врожайності кукурудзи статистично невірогідна на розглянутому масштабному рівні. Параметри лінійної моделі тренду врожайності кукурудзи характеризуються наявністю просторової компоненти своєї мінливості. Аналіз динаміки урожайності кукурудзи у сільськогосподарських підприємствах Полтавської області у часі вказує на наявність чіткого тренду збільшення врожайності за період дослідження, який можна описати за допомогою лінійної регресії. Коефіцієнти регресії інтерпретовано як швидкість зростання врожайності з часом та як потенціал урожайності у початковий період дослідження.

In the article we create methodical approaches to determine the impact of the yield of maize on regional factors, agro-economic, agro-technical and agro-economic nature. It was found that maize yields in the agricultural enterprises of Poltava region by region for 1995–2016 years on average varied in the range of 35.15±3.77 t/ha (Kobeliaky district) to 55.52±5.59 t/ha (Shyshaky district). The lowest level of variation of parameters yields of maize over the study period was typical for Orzhytsia district (28.64 % coefficient of variation), and the largest – for Chornuhy district (CV = 60,52 %). It is shown that the spatial variation of the component of the average level of maize yield statistically unreliable at present a large-scale level. The parameters of the linear model of the trend yield of corn are characterized by a spatial variation of its components. The analysis of the dynamics of the yield of corn in the agricultural enterprises of Poltava region in time indicates that there is a clear trend of increase in productivity during the study period, which can be described by linear regression. Regression coefficients are interpreted as over time the rate of growth of productivity and the potential yield in the initial period of the study.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Пономаренко, С. В. (2017). Просторово-часова динаміка урожайності кукурудзи культур в Полтавській області. Scientific Progress & Innovations, (3), 34-41. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.06
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають