ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КАПУСТЯНОЇ СОВКИ (MAMESTRA BRASSICAE L.) НА КАПУСТІ БІЛОГОЛОВІЙ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • С. В. Пономаренко
Ключові слова: шкідники капусти, капустяна совка, динаміка чисельності, інтегрований захист, шкодочинність, сезонні зміни популяцій, капуста білоголова, ефективні температури, лялечки, гусениці

Анотація

Капуста білоголова посідає провідне місце
з-поміж овочевих рослин. У всіх регіонах вирощу-
вання вона щорічно пошкоджується комахами,
внаслідок чого за відсутності ефективних заходів
утрати врожаю сягають 30–70 %. Комплекс шкі-
дників капустяних рослин нараховує близько 300
видів, серед яких спеціалізованих – десятки видів.
Досліджено питання особливостей розвитку та
багаторічну сезонну динаміку чисельності пред-
ставника листогризучих шкідників капусти білого-
лової – капустяної совки в Полтавській області.

The cultivated cabbage occupies a leading place among vegetables.
In all regions of growing it is annually damaged by pests, as a result
without effective measures harvest loss is 30–70 %. Complex of
pests cruciferous has about 300 kinds, among them there are ten
kinds of specialized pests. The problem of features of development
and long-term seasonal dynamics of quantity of representative of
cultivated cabbage leaf beetles thar is cabbage moth in the Poltava
area has been investigated.

Опубліковано
2012-09-27
Як цитувати
Пономаренко, С. В. (2012). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КАПУСТЯНОЇ СОВКИ (MAMESTRA BRASSICAE L.) НА КАПУСТІ БІЛОГОЛОВІЙ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Scientific Progress & Innovations, (3), 159-161. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.03.34
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають