Аналіз стану дендрофлори паркових зон м. Полтави що до їх ураження омелою білою (Viscum album L.)

  • В. М. Писаренко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0002-0184-3929
  • М. А. Піщаленко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0001-8954-8256
  • О. В. Бараболя Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0002-5563-8445
  • О. Г. Красота Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0003-3082-1363
  • М. О. Мулєр Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
Ключові слова: ґрунти, чорноземи звичайні, родючість, гумус, агроекологічний потенціал

Анотація

Омела біла (Viscum album L.). єдина рослина на землі, що володіє унікальною субстанцією, яка паралізує ракові клітини і одночасно стимулює імунітет людини. Та все ж, незважаючи на свої цілющі властивості омела біла на сьогодні завдає значної шкоди деревним насадженням населених пунктів, виступаючи не тільки в якості рослини паразита а й як поширювач різних захворювань деревних рослин Омела будучи невід’ємним компонентом деревних насаджень, як природних так і урбанізованих екосистеми, поселяючись на деревах, почала інтенсивно знищувати їх, тому питання захисту дерев від омели білої є актуальним у наш час. Мета статті було вивчення стану деревних порід паркових зон міста Полтави що до ураження їх омелою білою (Viscum album L.). Наведено результати аналізу стану основних деревних порід паркових зон міста Полтави щодо ураження їх омелою білою протягом 2017‒2022 років. За результатами дослідження визна-чено породи дерев, які в силу своїх видових біолого-фізіологічних особливостей найбільш вражаються і навпаки виявляють більшу стійкість до пошкоджень омелою білою (Viscum album L.). Розроблені рекомен-дації щодо оздоровлення видового складу деревних порід паркових територій міста Полтави з урахуванням їх стійкості до враження омелою білою. У роботі проведено дослідження щодо ступеня пошкодження деревних листяних порід в паркових зонах міста Полтава, встановлена залежність ступеня враження омелою білою дерев від їх видових фізіолого біологічних особливостей, зокрема від структури та товщини кори. Практична значущість проведеної роботи полягає у встановлені впливу видових біолого-фізіологічних особливостей деревних порід паркових територій міста Полтави на ступінь їх ураження омелою білою. Ви-значено найбільш стійкі деревні породи, які можна рекомендувати для оновлення видового складу дендро-флори паркових зон урбоекосистеми. Отримані результати проведеного дослідження можна використо- вувати для проведення оздоровчих заходів щодо оновлення деревних насаджень рекреаційних територій та дадуть можливість розробити практичні рекомендації, спрямовані на поліпшення ситуації з омелою білою (Viscum album L.) не тільки у паркових зонах м. Полтава а й оптимізувати зелені насадження будь якого населеного пункту.

Опубліковано
2023-09-29
Як цитувати
Писаренко, В. М., Піщаленко, М. А., Бараболя, О. В., Красота, О. Г., & Мулєр, М. О. (2023). Аналіз стану дендрофлори паркових зон м. Полтави що до їх ураження омелою білою (Viscum album L.). Scientific Progress & Innovations, 26(2), 65-71. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.02.12
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають