ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ПЕРЕЗИМІВЛЮ РІПАКУ ОЗИМОГО

  • Л. А. Гарбар
  • Т. П. Яцишина
  • О. П. Самолюк Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: ріпак озимий, удобрення, гібриди, позакореневі підживлення, осіння веґетація, збереженість рослин

Анотація

Наведено результати досліджень щодо впливу на ріст, розвиток та перезимівлю рослин підживлень посівів ріпаку озимого комплексами мікродобрив «Реаком хелат бору» та «Квантум» у фазу чотирьох-шести справжніх листків на фоні основного удобрення. Дослідження проводились протягом 2015–2017 рр. в умовах Лісостепу України на чорноземах типових малогумусних. У результаті проведених досліджень встановлено, що застосування позакореневих підживлень на фоні основного удобрення забезпечує задовільний ріст та розвиток рослин ріпаку озимого в період осінньої вегетації та дозволяє отримати високі показники збереженості рослин в період відновлення весняної вегетації. Вищі показники збереженості рослин культури було отримано на варіантах із застосуванням N80P60K80 + «Квaнтум» у фазу чотирьох-шести справжніх листків.

The results of studies aimed at studying the effect of the use of fertilizing rapeseed sown winter crops with the complexes of microfertilizers Reak Chelat Bora and Quantum in the phase of four or six real leaves against the background of the main fertilizer on the growth and development of plants, their wintering. Studies were conducted during 2015-2017 in the Forest-Steppe of Ukraine on chernozem typical low-humus. As a result of the conducted studies it was found that the application of foliar fertilizing on the background of the main fertilizer ensures satisfactory growth and development of winter rapeseed plants during the autumn vegetation period and allows obtaining high plant safety parameters during the spring vegetation renewal period. High levels of preservation of plant cultures were obtained using variants using N80P60K80 + Quantum in the phase of four to six true leaves.

Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Гарбар, Л. А., Яцишина, Т. П., & Самолюк, О. П. (2018). ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ПЕРЕЗИМІВЛЮ РІПАКУ ОЗИМОГО. Scientific Progress & Innovations, (1), 74-77. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.01.12
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають