УРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВИСАДЖУВАННЯ ТА МАСИ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

  • Н. В. Кнап Н. В. Міжкафедральна навчальна лабораторія на базі ВП НУБіП України «Мукачевський аграрний коледж»
  • Л. А. Гарбар Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: картопля, сорт, садивний матеріал, норма висаджування, урожайність

Анотація

Наведено результати досліджень, спрямованих на вивчення впливу норм висаджування та маси садивного матеріалу на формування продуктивності бульб картоплі в умовах Закарпатської області.

У результаті проведених нами досліджень встановлено, що урожайність картоплі змінюється залежно від маси садивних бульб та норми їх висаджування від 39,9 до 58,5 т/га. За висаджування бульб масою 20 г  урожайність зростає зі збільшенням норми висаджування тоді, як за використання бульб масою 40 та 80 г  оптимальною є норма висаджування 60–80 тис. штук/га. 

The results of the research are directed at understanding the influence of norms of planting and mass planting material on productivity formation of potato tubers in the conditions of Transcarpathian region.

As a result of our researches it was established that the yield of potatoes varies depending on the mass of planting bubbles and norms of their planting from 39,9 to 58,5 t/ha. By planting tubers weighing 20 g the yield increases with the increase of planting norms, when using tubers weighing 40 and 80 g optimum norms planted are 60–80 thousand pieces/ha.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Кнап Н. В., Н. В., & Гарбар, Л. А. (2017). УРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВИСАДЖУВАННЯ ТА МАСИ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 30-33. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.06
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО