ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ

  • Л. А. Гарбар Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Е. М. Горбатюк
Ключові слова: соняшник, строки сівби, способи сівби, гібриди урожайність, продуктивність

Анотація

Наведено результати досліджень, спрямованих на вивчення впливу строків сівби та ширини міжрядь на формування продуктивності посівів різних гібридів соняшнику. Дослідження проводились протягом 2014–2016 рр. в умовах Степу України на чорноземах типових малогумусних. У результаті проведених нами досліджень встановлено, що в умовах зони Степу України на чорноземах типових малогумусних формування високих урожаїв соняшника на рівні 2,7 т/га забезпечують гібриди PR64F50, PR64A15 за рекомендованого строку сівби (за прогрівання ґрунту на глибині 10 см на 10–12 ºС) та ширини міжрядь 35 см.

There are the results of the investigations which were aimed to study the influence of sowing terms and row spacing on the formation productivity of different sunflower hybrids. The investigations were conducted during 2014–2016 in conditions of Steppe of Ukraine on typical black low-humus soil. The results of our studies revealed that PR64F50, PR64A15 hybrids provides formation of high yields of sunflower at level of 2,7 t/ha within recommended terms for sowing (by heating the soil to a depth of 10 cm till 10–12 °C) and 35 cm row spacing on typical black low-humus soil of Steppe zone of Ukraine.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Гарбар, Л. А., & Горбатюк, Е. М. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 24-26. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.04
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО