ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

  • А. П. Білітюк
  • Л. А. Гарбар
  • С. М. Циганчук
Ключові слова: пшениця озима, сорти, технологія вирощування, потенціал, норми висіву, строки сівби, продуктивність, якість

Анотація

Вивчено вплив строків сівби та норм висіву на
формування продуктивності сортів пшениці ози-
мої в умовах Західного Полісся України. Результа-
ти досліджень показали, що посіви пшениці озимої
на дерново-підзолистих на фоні N60Р60К60 макси-
мальну врожайність формували за сівби сорту
Золотоколоса 30.09 за норми висіву 5 млн. схожих
насінин на га – 6,48 т/га, а сорту Смуглянка – за
сівби 10.10 за аналогічної норми висіву – 6,32 т/га.
Найвищі показники якості зерна пшениці (вміст
білка та клейковини) було отримано за сівби сор-
ту Смуглянка – 20.10, Золотоколоса – 10.10.

The influence of sowing terms and seeding rates on formation of
winter wheat varieties productivity under conditions of western
Polissya of Ukraine has been studied. The obtained results shows
that the highest yield of winter wheat varieties on sod-podzolic soils
on background of N60Р60К60 was formed with sowing of
Zolotokolosa variety at 30.09 and seeding rate 5 million vital seeds
per hectare – 6.48 t/ha and Smuglyanka variety with sowing at
10.10 and the same seeding rate – 6.32 t/ha. The best grain quality
was obtained with sowing of Smuglyanka variety at 20.10 and
Zolotokolosa variety – 10.10.

Опубліковано
2012-09-27
Як цитувати
Білітюк, А. П., Гарбар, Л. А., & Циганчук, С. М. (2012). ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Scientific Progress & Innovations, (3), 68-71. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.03.13
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають