ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ РОСЛИН РІПАКУ ЯРОГО ОСНОВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ЖИВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ВАРІАНТІВ УДОБРЕННЯ

  • Л. А. Гарбар
Ключові слова: ріпак ярий, удобрення, добрива, азот, фосфор, калій, вміст елементів живлення, урожайність

Анотація

Наведено результати досліджень відносно вивчення
динаміки вмісту основних елементів живлення в рос-
линах ріпаку ярого протягом періоду веґетації зале-
жно від дії добрив. Дослідженнями встановлено, що
на початкових етапах веґетаційного періоду росли-
нами ріпаку ярого відбувається інтенсивне накопи-
чення основних елементів живлення (NPK), які у про-
цесі їх реутилізації із веґетативних органів у репро-
дуктивні забезпечують нормальний ріст і розвиток
рослин на пізніх етапах органогенезу.

Research results on dynamic of macronutrients content in spring
rape plants during vegetation depending on different fertilizers
rates stated in this article. Research shows that basic (NPK)
macronutrients more intensively accumulates at the beginning
of vegetation and than reutilized moving from vegetative to
generative organs thus provides normal growth and development
of plants on further vegetation.

Опубліковано
2012-06-28
Як цитувати
Гарбар, Л. А. (2012). ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ РОСЛИН РІПАКУ ЯРОГО ОСНОВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ЖИВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ВАРІАНТІВ УДОБРЕННЯ. Scientific Progress & Innovations, (2), 62-64. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.02.13
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають