Вплив способів і строків сівби на урожайні та технологічні параметри сортів гречки

  • О. В. Тригуб Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН, с. Устимівка https://orcid.org/0000-0003-3346-9828
  • В. В. Ляшенко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0003-0177-6209
  • О. М. Куценко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0001-8692-2302
  • В. В. Ногін Полтавський державний аграрний університет, Полтава
  • В. І. Божко Полтавський державний аграрний університет, Полтава
Ключові слова: урожайність, продуктивність, кількість суцвіть, продуктивність суцвіття, крупність насіння, маса 100 зерен, вирівняність зерна, вегетаційних період

Анотація

Сучасне виробництво гречки потребує не лише системного підходу і зацікавленості державних інституцій, а й поліпшення технологічних підходів її вирощування. Метою статті є визначення впливу строків сівби на врожайні та технологічні параметри сортів гречки. Дослідження проведено упродовж 2022–2023 років в Устимівській дослідній станції рослинництва Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН. До групи вивчення включено три індетермінатні сорти гречки (Українка, Єлена, Володар) і три детермінантні (Ольга, Ювілейна 100, Ярославна). Виявлено, що більш оптимальним для отримання високих урожайних і технологічних показників способом сівби гречки є широкорядний посів (ширина міжрядь 45 см), ніж звичайний рядковий (15 см) за показниками: врожайності – на 0,62 т; продуктивність рослин – на 22 зернини або 1,03 г; кількість суцвіть – на 6 шт., продуктивність суцвіття – на 0,02 г. До того ж крупність насіння при різних способах сівби не мала суттєвої різниці та виявлена на рівні 1,5 г/1000 зерен, але щодо вирівняності насіння, за умови широкорядного способу вона складала 80,1 %, а у разі рядкового – 76,0 %. Виявлено, що врожайність дослідних сортів, посіяних улітку (13 і 15.06), становила в середньому 235 г/м2, що на 48,5 % менше від весняного посіву (12 і 18.05). Середній рівень продуктивності рослини, посіяних улітку, становив 2,0 г/рослина, а навесні – на 16,5 % більше. Також отримано більшу кількість суцвіть за умови весняного посіву на 24 %. До того ж у разі однакової продуктивності кожного суцвіття (в середньому по 0,08 г) незалежно від строку сівби кількість суцвіть на рослині дає значну перевагу весняному посіву. В результаті не виявлено суттєвої різниці за крупністю плодів між варіантами посіву (1,4 г). Однак у середньому вирівняність плодів дослідних сортів гречки становила 81,0 %, якщо сіяли навесні, і 73,9 % ‒ якщо сіяли влітку. Також визначено, що за умови літнього посіву вегетаційний період зменшився у всіх сортів у середньому на 4 доби.

Опубліковано
2024-03-29
Як цитувати
Тригуб, О. В., Ляшенко, В. В., Куценко, О. М., Ногін, В. В., & Божко, В. І. (2024). Вплив способів і строків сівби на урожайні та технологічні параметри сортів гречки. Scientific Progress & Innovations, 27(1), 6-12. https://doi.org/10.31210/spi2024.27.01.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО