ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ РОСЛИН СОРТІВ ГРЕЧКИ ПОСІВНОЇ FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH ЗА УМОВИ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ГІДРОПРАЙМІНГУ НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ

Ключові слова: гречка посівна (Fagopyrum esculentum Moench), гідропраймінг, електропровідність, онтогенез, енергія проростання, схожість

Анотація

У сучасних умовах необхідності збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції доцільним може бути застосування технологій праймінгу для підготовки насіннєвого матеріалу до сівби. Ми дослідили фізіологічні реакції рослин сортів гречки посівної Fagopyrum esculentum Moench при різних режимах гідропраймінгу на ранніх етапах онтогенезу. Електропровідність насіння гречки посівної визначали за виходом електролітів у розчин протягом 2–24 год. гідратації насіння за температури 20 оС за допомогою мультиметра AD8000 ADWA. Лабораторні дослідження проведені у трьох біологічних і п՚яти аналітичних повторах. У лабораторному експерименті енергія проростання оцінювалася на 3-й день, а схожість – на 7-й день. Дані оброблялися загальноприйнятими статистичними методами аналізу. Виявлено, що у гречки сортів Рожевоквіта 2-19 і П-454 електропровідність ексудатів з насіння збільшилася за 300 хв. на 52 і 78 %, відповідно. За умови гідропраймінгу енергія росту насіння максимально збільшується для сорту Рожевоквіта 2-19 після 24 годин на 46 %, а для сорту П-454 – після 10 годин праймінгу на 70 %. Визначено, що для сортів з низькою енергією росту Рожевоквіта 2-19 та П-454 гідропраймування збільшило енергію проростання за 10-и годинний праймінг у 3,5 раза та 6 разів, відповідно. Стосовно сорту гречки П-338 доцільно відзначити зниження енергії проростання після праймінгу майже на 40 %. Отримані результати розкривають окремі сторони механізму взаємодії гідропраймінгу з рослинними об՚єктами, що дозволяють більш обґрунтовано використовувати режими гідропраймінгу для вирощування різних сортів гречки посівної.

Опубліковано
2022-06-24
Як цитувати
Ляшенко, В. В., Сахно, Т. В., Тригуб, О. В., & Семенов, А. О. (2022). ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ РОСЛИН СОРТІВ ГРЕЧКИ ПОСІВНОЇ FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH ЗА УМОВИ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ГІДРОПРАЙМІНГУ НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ. Scientific Progress & Innovations, 2(2), 30-38. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.02.03
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають