ДЕЗІНВАЗІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЕЗСАН ЩОДО ЯЄЦЬ НЕМАТОД РОДУ TRICHURIS, ВИДІЛЕНИХ ВІД ОВЕЦЬ

  • В. В. Мельничук Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-1927-1065
  • В. О. Євстаф’єва Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-4809-2584
  • І. Д. Юськів Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0002-6029-3488
  • О. С. Жулінська Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства https://orcid.org/0000-0002-0599-2307
Ключові слова: дезінвазія, дезінвазійна ефективність, тест-культура яєць, трихуриси, Дезсан

Анотація

У роботі наведено результати експериментальних досліджень з визначення дезінвазійної ефективності хімічного хлорвмісного засобу вітчизняного виробництва Дезсан НВФ «Бровафарма» (Україна). Дослідження здійснені на базі лабораторії паразитології кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавського державного аграрного університету. У дослідах було використано неінвазійні та інвазійні тест-культури яєць нематод роду Trichuris збудників трихурозу овець (Trichuris оvis, T. skrjabini та Т. globulosa). Випробування препарату Дезсан на яйцях гельмінтів здійснювали в концентраціях 0,5, 1,0, 1,5 та 2,0 % за експозицій 10, 30 та 60 хвилин. Проведеними дослідженнями встановлено, що досліджуваний дезінфектант володіє дезінвазійними властивостями щодо неінвазійної та інвазійної тест-культури яєць нематод видів Trichuris оvis, T. skrjabini та Т. globulosa. Доведено неоднакову стійкість яєць трихурисів різних видів до дії випробовуваного засобу у дослідах in vitro. Високий рівень дезінвазійної ефективності препарат Дезсан проявляв відносно неінвазійних та інвазійних тест-культур яєць: T. оvis в 1,0‒2,0 % концентраціях за експозиції 10–60 хв (ДЕ – 92,94–100,00 %) та 1,0 й 1,5‒2,0 % концентраціях за експозицій 30, 60 хв й 10‒60 хв відповідно (ДЕ – 90,63–100,00 %); щодо тест-культур яєць T. skrjabini в 0,5 й 1,0‒2,0 % концентраціях за експозиції 60 хв й 10‒60 хв відповідно (ДЕ – 91,03–97,44 %) та 1,0‒2,0 % концентраціях за всіх експозицій (ДЕ – 91,01–100,00 %); щодо тест-культур яєць Т. globulosa в 0,5 % й 1,0‒2,0 % концентраціях за експозицій 30 й 10‒60 хв відповідно (ДЕ – 91,30–100,00 %) та 1,0 % й 1,5‒2,0 % концентраціях за експозицій 30–60 хв, й 10–60 хв (ДЕ – 90,91–100,00 %). Встановлено, що засіб вітчизняного виробництва Дезсан згубно діяв на яйця трихурисів і призводив до їх загибелі за рахунок деструктивної дії складових компонентів препарату на оболонку, сам зародок паразитів, кришечки яєць трихурисів. Отримані нами дані дозволяють рекомендувати Дезсан як дезінвазійний засіб для боротьби та профілактики трихурозу у вівчарських господарствах незалежно від виду гельмінтів, що паразитують у тварин.

Опубліковано
2022-03-25
Як цитувати
Мельничук, В. В., Євстаф’єва, В. О., Юськів, І. Д., & Жулінська, О. С. (2022). ДЕЗІНВАЗІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЕЗСАН ЩОДО ЯЄЦЬ НЕМАТОД РОДУ TRICHURIS, ВИДІЛЕНИХ ВІД ОВЕЦЬ. Scientific Progress & Innovations, (1), 179-185. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.01.23

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають