ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВЕ ДОППЛЕРІВСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ СОБАК, ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ

  • А. Г. Міластная Національний університет біоресурсів та природокористування України https://orcid.org/0000-0002-2512-1509
  • В. Б. Духницький Національний університет біоресурсів та природокористування України https://orcid.org/0000-0002-9670-1244
Ключові слова: ультрасонографія, B-режим, PW-режим, Допплер, панкреатит, собаки

Анотація

У дослідженні йдеться про ультрасонографічні методи, що використовуються нині для оцінки стану підшлункової залози собаки. Ультрасонографія була методом, який застосували в гуманній медицині, згодом її впровадили у ветеринарну медицину. Тепер ультрасонографію використовують для оцінки захворювань підшлункової залози та є необхідною як діагностичний метод виявлення ано-малій органу, особливо новоутворень. Інноваційна технологія обладнання призвела до появи новітніх методик, що доповнюють звичайне ультразвукове сканування у B-режимі, таких як допплерографія, еластографія та ультрасонографія із підвищеною контрастністю, які дали змогу проводити більш точну діагностику. Допплерівське дослідження надає інформацію про судинну сітку та гемодинамі-ку у кровоносних судинах різних органів. Оцінювали плин крові в магістральних артеріальних судинах черевного стовбуру, загальній печінковій, селезінковій та брижовій артеріях і дрібних судинах підш-лункової залози за показниками внутрішнього діаметру судини (D, см), площини поздовжнього розрі-зу судини (S, см²), контурів судини та її залучення в патологічний процес. Вираховували індекс пери-феричного опору (Pourcelot , RI – resistive index) – відношення різниці пікової систолічної та кінцевої діастолічної швидкостей плину крові до пікової систолічної швидкості (RI = (Vps – Ved)/Vps). За ная-вності набрякової форми гострого панкреатиту індекс резистентності в магістральних судинах черевного стовбуру підвищується на 4–7 %, а у дрібних артеріях підшлункової залози знижується на 6–8 %. У разі панкреонекрозу індекс периферичного опору магістральних судин підвищується на 10 %, а дрібних артерій підшлункової залози знижується на 15–20 %. Прогностичним критерієм ро-звитку панкреонекрозу є виявлення за допомогою динамічної імпульснохвильової допплерографії не-парних вісцеральних гілок черевного відділу аорти стабільного підвищення пікової систолічної швидкості плину крові на 20 % та індексу периферичного опору на 10 %, а у дрібних артеріях підшлунко-вої залози на 20 % у період з 1 по 6 добу захворювання.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Міластная, А. Г., & Духницький, В. Б. (2019). ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВЕ ДОППЛЕРІВСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ СОБАК, ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ. Scientific Progress & Innovations, (3), 152-159. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.20