РЕАКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН НА ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ НАФТОЮ

  • Л. А. Колєснікова Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0001-8394-7715
  • М. А. Галицька Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-2579-0515
  • М. А. Піщаленко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0001-8954-8256
  • О. В. Бараболя Полтавська державна аграрна академія
  • Д. І. Чубук Полтавська державна аграрна академія
  • О. А. Литвишко Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: пшениця яра, листкова пластинка, ґрунт, нафтове забруднення, фітотоксичність, мікроморфологія

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність розв’язання екологічних проблем з нафтовим забрудненням земель сільськогосподарського призначення шляхом визначення токсичного впливу різних рівнів нафтового забруднення на стійкість найбільш поширених у регіоні сільськогосподарських культур (на прикладі пшениці озимої та пшениці ярої). Акцентовано увагу на зв’язку дози забруднення нафтою зі зміною анатомо-морфологічних показників рослин за типом доза – ефект. Обґрунтовано окремі ас-пекти проблеми причин фітотоксичності нафтозабруднених ґрунтів, вплив на схожість пшениці озимої та пшениці ярої, їхні ростові характеристики, морфологічні зміни в стресових умовах. Пока-зано стимулюючий ефект нафтового забруднення на рівні ≤ 5 мл/кг ґрунту, що проявляється в акти-вації проростання насіння та розвитку вегетативних органів проростків. Виявлено взаємозв’язок між вмістом сирої нафти у ґрунті за показниками екологічного впливу на тест-культури. Встановлено, що пшениця озима порівняно з ярою є більш стійкою культурою до впливу різних рівнів нафто-вого забруднення ґрунту за показниками схожості та параметрами листкової пластинки. З’ясовано, що причинами фітотоксичності в умовах значного модельованого нафтового забруднення ґрунту є поєднана дія двох однонаправлено діючих фізико-хімічних факторів: хімічного – токсичністю мета-нових, ароматичних вуглеводнів нафти та фізичного – збільшенням набутої гідрофобності ґрунту, що значно ґальмує й зупиняє процеси газо- та водообміну між ґрунтом і рослинами, призводячи до низької схожості насіння, затримки росту проростків, зменшення кількості структурно-волокнистих пучків і хлоренхіми в листковій пластинці, деструкції, висихання та загибелі пшениці.

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Колєснікова, Л. А., Галицька, М. А., Піщаленко, М. А., Бараболя, О. В., Чубук, Д. І., & Литвишко, О. А. (2019). РЕАКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН НА ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ НАФТОЮ. Scientific Progress & Innovations, (4), 100-107. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.12
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>