ЯКІСТЬ КРУПИ ГРЕЧАНОЇ, ІМПОРТОВАНОЇ В УКРАЇНУ

  • О. В. Калашник Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0001-9281-2564
  • С. Е. Мороз Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0001-7180-3060
  • О. В. Бараболя Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-4123-9547
  • Н. Л. Ремізова Науково-дослідний випробувальний центр харчової продукції ДП «Полтавастандартметрологія»
Ключові слова: крупа гречана, якість, ядриця, органолептичні показники, фізико-хімічні показники, доброякісне ядро, домішки, сорт

Анотація

В Україні найвища соціальна цінність, що визнана на конституційному рівні – це життя і здо-
ров’я людини. Основними чинниками добробуту населення є якість та безпечність харчових продук-
тів. У цій статті були проведені аналітичні та практичні дослідження щодо якості такого тради-
ційного для населення України харчового продукту як крупа гречана. Об’єктом дослідження стала
крупа гречана виробництва ТОВ фірма «Колос» (Казахстан). Для проведення вимірювань були вико-
ристані стандартні методи. Метою проведення досліджень є встановлення рівня якості крупи гре-
чаної виробництва ТОВ фірма «Колос» (Казахстан), що імпортується в Україну. Для досягнення по-
ставленої мети були вирішені такі завдання: проаналізовано наукові праці, нормативні документи
та нормативно-правові акти, що визначають вимоги до якості крупи гречаної; визначено основні
вимоги до якості крупи гречаної; складено програму проведення досліджень крупи гречаної; проана-
лізовано пакування, марковання крупи гречаної; досліджено органолептичні, фізико-хімічні показни-
ки якості крупи гречаної; підведено підсумки щодо якості крупи гречаної виробництва ТОВ фірма
«Колос». Під час проведення досліджень було встановлено, що на маркованні пакування крупи греча-
ної відсутні такі реквізити марковання як номер партії виробництва та штриховий код. Це дало
змогу встановити, що маркування крупи гречаної ТОВ фірми «Колос» не відповідає вимогам норма-
тивних документів. У результаті досліджень встановлено зовнішній вигляд (загалом цілі ядра греч-
ки, що не проходять крізь сито з отворами розміром 1,6 мм х 20 мм), колір (ядра світло-коричневого
кольору різних відтінків), запах (приємний круп’яний запах, властивий крупам гречаним, без сторон-
ніх запахів, не затхлий, не пліснявий), смак (приємний круп’яний смак, ледь горіховий, властивий кру-
пам гречаним, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий). За результатами дослідження встано-
влено, що якість крупи гречаної виробництва ТОВ фірма «Колос» за органолептичними показниками
відповідає вимогам нормативних документів. У результаті проведених досліджень встановлено, що у
пробі крупи гречаної доброякісне ядро складало 99,7 %, нелущені зерна – 0,2 %. Серед фізико-хімічних по-
казників якості крупи гречаної, що імпортується в Україну, були визначені масова частка вологості
– 13,5 % та розварюваність – 15 хв. Ці значення дотримано згідно з вимогами до крупи гречаної ядриці 1
ґатунку відповідно до вимог нормативних документів.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Калашник, О. В., Мороз, С. Е., Бараболя, О. В., & Ремізова, Н. Л. (2019). ЯКІСТЬ КРУПИ ГРЕЧАНОЇ, ІМПОРТОВАНОЇ В УКРАЇНУ. Scientific Progress & Innovations, (2), 28-38. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.03
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають