ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТРИХОСТРОНГІЛЬОЗУ ГУСЕЙ У ГОСПОДАРСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: трихостронгільоз, нематоди, цестоди, трематоди, гуси, моноінвазія, мікстінвазії, екстенсивність інвазії

Анотація

Серед гельмінтозів гусей досить поширеними є інвазії, спричинені нематодами, що паразитують у шлункового-кишковому тракті птиці, до яких належить і трихостронгільоз. Збудник Trichostrongylus tenuis локалізується у птиці у сліпих кишках, рідше – в тонкому кишечнику. Інвазія зумовлює затримку в рості та розвитку молодняку, негативно впливає на продуктивність, якість продукції та функціональну активність імунної системи птиці. Метою досліджень було встанови-ти епізоотологічні особливості перебігу трихостронгільозу гусей у господарствах Полтавської об-ласті. За результатами проведених гельмінтологічних розтинів домашніх гусей встановлено, що се-редня екстенсивність трихостронгільозної інвазії на території Полтавської області становила 27,54 % (за коливань від 20,00 до 39,34 %, інтенсивність інвазії – 13,09±0,95 екз./гол. (за коливань від 1 до 42 екз./гол.). Встановлено, що трихостронгільоз гусей частіше (у 81,55 % інвазованої птиці) перебігає як мікстінвазії разом з нематодозами, цестодозами та трематодозами. Трихостронгільо-зну моноінвазію виявлено у 18,45 % хворої птиці. Мікстінвазії представлені дво-, три-, чотири-, п’яти- та шестикомпонентними різновидами. Домінуючими виявилися інвазії, що складалися з двох видів паразитів (екстенсивність інвазії становила 10,43 %), де співчленами Trichostrongylus tenuis були нематоди видів: Аmidostomum anseris, Heterakis dispar, Baruscapillaria anseris, Baruscapillaria obsignata, цестоди видів: Fimbriaria fasciolaris, Sobolevicanthus gracilis та трематоди виду Echinoparyphium aconiatum. Екстенсивність інших видів мікстінвазій коливалася в межах від 0,80 до 5,08 %. Усього виділено 28 різновидів асоціативного перебігу трихостронгільозу в гусей, де з двоком-понентних виявлено 7 різновидів, з трикомпонентних – 14, з чотирикомпонентних – 5, із п’ятикомпонентних – 1, із шестикомпонентних – 1. Основними співчленами нематод роду Trichostrongylus tenuis в організмі гусей виявилися нематоди H. dispar (екстенсивність інвазії стано-вила 9,89 %), B. anseris (9,89 %) та А. anseris (6,68 %). Менший відсоток становили асоціації трихо-стронгілюсів із H. conoideum (4,28 %), S. gracilis (3,74 %), F. fasciolaris (3,48 %), H. gallinarum (3,48 %) та B. obsignata (1,87 %).

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Стародуб, Є. С., & Мельничук, В. В. (2020). ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТРИХОСТРОНГІЛЬОЗУ ГУСЕЙ У ГОСПОДАРСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Scientific Progress & Innovations, (4), 224-229. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.04.28

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>