ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК У МІСТІ ПОЛТАВІ

Ключові слова: собаки, ектопаразити, демодекоз, вікова сприйнятливість, поширення

Анотація

Демодекозна інвазія є однією з найпоширеніших акарозних хвороб серед собак незалежно від віку, статі та породи тварин. Відомо, що захворювання можуть викликати декілька видів кліщів, а саме Demodex canis (Leydig, 1859), Demodex injai (Desch & Hillier, 2003) та Demodex sp. cornei. Ці кліщі певною мірою відмінні між собою за морфологічною будовою, місцем локалізації, проте їх об’єднує виразний патогенний вплив, який вони чинять на організм собак. Переважно хвороба має хронічний перебіг і важко піддається лікуванню, тому завдає значних економічних затрат. Незважаючи на широке поширення демодекозу, багато питань епізоотології залишаються недостатньо вивченими, що ускладнює розробку заходів боротьби і профілактики цього захворювання в окремих регіонах. То-му мету цього дослідження – це необхідність з’ясувати розповсюдження демодекозу собак в умовах м. Полтави, закономірності вікової динаміки, а також порідної сприйнятливості. Роботу виконува-ли на базі лабораторії паразитології кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи та клініки ветеринарної медицини «ФОП Локес-Крупка Т. П.» при кафедрі терапії імені професора П. І. Локеса Полтавської державної аграрної академії. Діагноз на демодекоз встановлювали, засто-совуючи удосконалену методику В. О. Євстаф’євої та ін., з використанням суміші «Бішофіту» та гліцерину у співвідношенні 1 : 1. Акарологічне дослідження за дослідний період зробили 562 собакам дванадцяти порід (службові, мисливські, декоративні) та безпорідні, яких було розділено на п’ять вікових груп (собаки до одного року, від одного до трьох років, від трьох до шести років, від шести до дев’яти та собаки віком понад дев’ять років). Під час проведених досліджень встановлено, що собаки на території м. Полтави уражені збудником демодекозу Demodex canis, Leydig, 1859. Інвазо-ваність собак в середньому становила 7,29 %. Доведено, що вік тварин істотно впливає на показник інвазованості. Максимальну екстенсивність інвазії зареєстровано в собак двох вікових груп – тварин віком 1–3 роки та старше 9 років (ЕІ=33,49 та 29,14 % відповідно). Найменш ураженими були соба-ки до 12-ти місячного віку (ЕІ=18,45 %). За результатами досліджень встановлено, що показники екстенсивності демодекозної інвазії залежали від породних особливостей собак. Найбільш ураже-ними збудником демодекозу виявилися собаки мисливських порід та безпорідні тварини. У собак мис-ливських порід показник інвазованості сягав 41,46 %, натомість у безпорідних цей показник стано-вив 26,83 %. Тварини декоративних порід виявилися найменш сприйнятливими до захворювання, се-редня інвазованість у цій групі собак склала 12,21 %.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Кравченко, С. О., Мельничук, В. В., Канівець, Н. С., & Бурда, Т. Л. (2020). ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК У МІСТІ ПОЛТАВІ. Scientific Progress & Innovations, (4), 183-188. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.04.23

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>