ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПАРАЗИТОЗІВ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА ОВЕЦЬ У ЛІТНЬО-ПАСОВИЩНИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: паразитози, велика рогата худоба, вівці, поширення, моноінвазії, мікстінвазії, ступінь ураження

Анотація

Паразитарні хвороби жуйних тварин широко розповсюджені в багатьох країнах світу і завда-ють суттєвих економічних збитків тваринництву. Інтенсифікація цієї галузі впливає на видовий склад, показники екстенсивності й інтенсивності інвазії, а також особливості перебігу паразитозів. Вивчення окремих аспектів епізоотологічного процесу у разі паразитарних захворювань тварин до-зволить своєчасно попередити їх виникнення та впровадити ефективні профілактичні заходи. Дос-лідження виконували на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експе-ртизи Полтавської державної аграрної академії. Метою досліджень було з’ясувати особливості поширення паразитозів великої рогатої худоби та овець у літньо-пасовищний період. За результа-тами проведених копроовоскопічних досліджень встановлено, що велика рогата худоба уражена збудниками трихурозу, фасціольозу та еймеріозу, де середня екстенсивність інвазії паразитозами становить 75,0 %. Інтенсивність гельмінтозних інвазій в середньому коливалася від 8,28 до 12,50 яєць у 1 г фекалій, а еймеріозної – становила 29,13 ооцист/г. У 83,33 % випадків діагностовано моноінвазії (еймеріозну – 60 %, трихурозну – 20 % та фасціольозну – 20 %). З мікстінвазій реєстру-вали еймеріозно-трихурозну (16,66 % від загальної кількості хворих тварин). Виявлено, що вівці у лі-тньо-пасовищний період уражені стронгілятами органів травлення, трихурисами, стронгілоїдесами та еймеріями, де екстенсивність інвазії паразитозами становила 20,0 %. Інтенсивність гельмінтоз-них інвазій, в середньому, коливалася від 28,0 до 232,0 яєць/г, а еймеріозної – становила 652 ооцисти/г. Переважно паразитози в овець перебігали як поліінвазії (71,43 % від загальної кілько-сті хворих тварин), що були представлені дво- (90,48 % від виявлених поліінвазій) та трикомпонент-ними (9,52 %) асоціаціями гельмінтів та кокцидій. Найчастіше виявляли одночасний перебіг стронгі-лоїдесів та стронгілят органів травлення (76 % від виявлених поліінвазій). Моноінвазії діагностували у 28,57 % інвазованих тварин. Вони були представлені двома різновидами: стронгілоїдозна (63,64% від кількості тварин, хворих на моноінвазії), та стронгілятозна (36,36 %).

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Євстаф’єва, В. О., Кручиненко, О. В., Мельничук, В. В., Михайлютенко, С. М., Корчан, Л. М., Щербакова, Н. С., & Долгін, О. С. (2020). ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПАРАЗИТОЗІВ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА ОВЕЦЬ У ЛІТНЬО-ПАСОВИЩНИЙ ПЕРІОД. Scientific Progress & Innovations, (3), 205-212. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.23

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 > >>