Біохімічні зміни в сироватці крові свиней хворих на трихуроз

  • В. В. Мельничук
  • О. С. Назаренко
  • С. І. Назаренко
Ключові слова: свині, трихуроз, біохімічні показники, сироватка крові

Анотація

Наведені результати гематологічних досліджень
щодо визначення впливу збудника трихурозу свиней
на біохімічні показники сироватки крові інвазованих
тварин. Встановлено, що паразитування трихурисів
в організмі поросят призводить до достовірного
зниження вмісту загального білка, альбумінів і зрос-
тання вмісту загального білірубіну, непрямого біліру-
біну й активності ферментів у сироватці крові.
Отримані дані свідчать про залучення у патологіч-
ний процес паренхіми печінки, серцевого м'яза і гла-
денької мускулатури кишечника.

The results of hematological studies to determine the impact of the pathogen of trichurosis of pigs on blood serum biochemical parameters infested animals are presented. We established that trichurises’ parasites in the body of pigs leads to a significant reduction of total protein, albumin and increase of total bilirubin, indirect bilirubin and enzyme activity in blood serum. These data suggest about involvement of liver parenchyma in the pathological process, cardiac muscle and smooth muscles of the intestine.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Мельничук, В. В., Назаренко, О. С., & Назаренко, С. І. (2015). Біохімічні зміни в сироватці крові свиней хворих на трихуроз. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 124-126. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.27

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>