Морфологічні та метричні особливості нематод Haemonchus contortus (Rudolphi 1803) Cobb 1898, виділених від овець (Ovis aries Linnaeus, 1758)

Ключові слова: вівці, Haemonchus contortus, імагінальні форми, нематоди, морфометричні показники

Анотація

Представлені результати визначення особливостей будови імагінальних форм нематод виду Haemonchus contortus (Rudolphi 1803) Cobb 1898, що паразитують у домашніх овець (Ovis aries), у кліматичних умовах центрального та південно-східного регіонів України з урахуванням їх морфометричних показників. Встановлено, що видовими ознаками самців H. contortus є особливості у морфологічній будові хвостової бурси, спікул, рулька, статевого конусу, а також їх метричні показники. Самки H. contortus мають специфічну для даного виду варіабельність щодо структури, форми, розмірів та кількості кутикулярних клапанів в області вульви.

The results of the determination of the features of the imaginal forms structure of nematodes of the species Haemonchus contortus (Rudolphi 1803) Cobb 1898, which parasitize in domestic ovaries (Ovis aries), in the climatic conditions of the central and South-Eastern regions of Ukraine are presented, taking into account their morphometric indices. It has been established that the specific features of the H. contortus males are the features of the morphological structure of the caudal bursa, spicules, shank, sexual cone, and their metric indices. The females of H. contortus have a specific for this species variability in the structure, shape, size, and number of cuticular valves in the vulva.

Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Мельничук, В. В. (2018). Морфологічні та метричні особливості нематод Haemonchus contortus (Rudolphi 1803) Cobb 1898, виділених від овець (Ovis aries Linnaeus, 1758). Scientific Progress & Innovations, (1), 126–131. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.01.24