Лікування випадкових гнійних ран у коней на базі чутівського кінного заводу «Тракен»

  • С. М. Кулинич
Ключові слова: рани у коней, методи лікування, «Чемі-спрей»

Анотація

У статті наведені дані щодо поширення гнійних
ран у коней, проведені клінічні, планіметричні дослід-
ження, а також лікування хворих тварин. Встанов-
лено, що аерозольне застосування «Чемі-спрею» 1
раз на добу після виконання первинної хірургічної об-
робки рани у поєднанні з одноразовим парентераль-
ним введенням 15 % амоксициліну сприяє очищенню
ран від некротичних тканин до 6,8±0,64 доби. Серед-
ній термін загоєння становив 23,6±0,64 діб, що свід-
чить про доцільність застосування під час лікування
поранених тварин як локальних, так і загальних ме-
тодів терапії.

The article presents data on the spread of purulent wounds of horses, clinical, planimetric research and treatment of sick animals. We found that spray application of «Chemi-spray» 1 time per day, after primary surgical processing of a wound in combination with a disposable parenteral doses of 15 % of the amoxicillin helps cleanse wounds of necrotic tissue within 6,8±0,64 days. The average healing period amounted 23,6±0,64 days which indicates the feasibility of use in the treatment of injured animals both local and general treatment methods.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Кулинич, С. М. (2015). Лікування випадкових гнійних ран у коней на базі чутівського кінного заводу «Тракен». Scientific Progress & Innovations, (1-2), 99-101. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.20

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають