ЕФЕКТИВНІСТЬ КРІОДЕСТРУКЦІЇ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В РАЗІ ВИДАЛЕННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ПОВІК

  • С. М. Кулинич
Ключові слова: рідкий азот, злоякісні пухлини, морфологічні дослідження крові

Анотація

З’ясована симптоматика злоякісних новоутворень
повік у великої рогатої худоби, опрацьований метод
кріодеструкції злоякісних новоутворень повік у вели-
кої рогатої худоби. Встановлена ефективність про-
ведених процедур у післяопераційний період за дина-
мікою клінічних, а також морфологічних показників
крові. Планіметричними дослідженнями встановле-
но, що до 15-ї доби зменшення ранового дефекту від-
носно вихідних показників становило 58,0 %, а на 20-у
добу рубці були ледь помітні й становили лише
11,1 % відносно початкових даних.

The symptomatology of malignant neoplasms of eyelids sat cattle is found out. Tested method of cryolysis of malignant neoplasms of eyelids at sat cattle. Efficiency of  the procedures in a postoperative period in the dynamics of clinical and morphological indexes of blood is defined. It is set by planimetric researches that till 15th day reduction of wounded defect of relatively initial indexes was 58,0%. At the 20th day scars were barely noticeable and was only 11,1% according the initial data.

Опубліковано
2014-12-25
Як цитувати
Кулинич, С. М. (2014). ЕФЕКТИВНІСТЬ КРІОДЕСТРУКЦІЇ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В РАЗІ ВИДАЛЕННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ПОВІК. Scientific Progress & Innovations, (4), 54-57. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.04.09

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають