Ефективність кількісних методів копроовоскопії за наявності еймеріозу у кролів

  • С. М. Михайлютенко Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0001-6634-1244
  • С. М. Кулинич Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-1660-643X
  • Р. А. Пеленьо Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені З.Ґжицького https://orcid.org/0000-0002-3487-6962
  • М. І. Леньо Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені З.Ґжицького https://orcid.org/0000-0001-6158-3076
  • О. С. Жулінська Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства https://orcid.org/0000-0002-0599-2307
  • Б. В. Гутий Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені З.Ґжицького https://orcid.org/0000-0002-5971-8776
Ключові слова: паразитологія, кролі, копроовоскопічна діагностика, способи діагностики, ефективність, ооцисти еймерій

Анотація

Науково-технічний прогрес на сьогодні є вагомою рушійною силою у проведені точних діагностичних досліджень у ветеринарній медицині, в тому числі й копроовоскопічних. Більшість відомих способів копроскопії направлені на виявлення інвазійних елементів у фекаліях різних видів тварин та поділяються на якісні й кількісні. Останні є більш ефективними, адже дають чітке розуміння кваліфікованому досліднику та лікарю ветеринарної медицини про рівень заселення організму збудниками паразитарних інвазій. Вищенаведене дозволяє лікарю ветеринарної медицини вчасно встановлювати діагноз, призначати лікувальні препарати тваринам та розробляти схеми профілактичних заходів. Тому, вивчення ефективності методів копроовоскопії за різних паразитарних захворювань є важливим напрямом досліджень. Метою дослідження було визначити діагностичну ефективність зажиттєвих способів кількісної копроовоскопічної діагностики за еймеріозної інвазії кролів. Роботу виконували на базі лабораторії паразитології Полтавського державного аграрного університету. У лабораторних умовах проведено випробування діагностичної ефективності 4-х способів кількісної копроовоскопічної діагностики: Мельничука та ін., 2020 (патент України на корисну модель № 141207); Столла, 1959; Трача, 1992; Taylor et al., 2015. Експериментальним шляхом доведено, що з-поміж досліджуваних способів кількісний спосіб копроовоскопічної діагностики Мельничука та ін., володіє найвищою діагностичною ефективністю. Виконання способу відповідно до методики, описаної у патенті, дозволило виявити у фекаліях кролів найбільшу кількість ооцист еймерій – 1296,00±391,13 ооцист/г, за їх мінімальних та максимальних коливань від 330 до 1902 ооцист/г. Застосування способів копроовоскопії Столла, Трача, та Taylor et al., згідно до рекомендацій виконання, дозволяло виявити в середньому 510,00±240,39, 514,40±275,3 та 939,60±439,23 ооцист в 1 г фекалій відповідно, за їх мінімальних і максимальних значень від 144 до 1728 ооцист/г. Встановлено, що кількісний спосіб копроовоскопічної діагностики Мельничука й ін., за показниками середньої кількості виявлених ооцист еймерій в 1 г фекалій порівняно зі способами за Столла, Трача, та Taylor et al. виявився кращим на 60,65 %, 60,34 % (P<0,001) та 27,5 % (P<0,01) відповідно. Отримані дані мають важливе практичне значення для лікарів ветеринарної медицини при виборі найбільш ефективного способу діагностики еймеріозної інвазії кролів.

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Михайлютенко, С. М., Кулинич, С. М., Пеленьо, Р. А., Леньо, М. І., Жулінська, О. С., & Гутий, Б. В. (2022). Ефективність кількісних методів копроовоскопії за наявності еймеріозу у кролів. Scientific Progress & Innovations, (4), 266-272. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.04.31