Вплив «Трифузолу» на загоєння післякастраційних ран у кнурів

  • С. М. Кулинич
Ключові слова: «Трифузол», післякастраційні рани у свиней, морфологічні дослідження крові

Анотація

За динамікою морфологічних досліджень крові
представлені результати ефективності внутріш-
ньоорбітальних вливань 1,0 % розчину «Трифузолу» в
дозі 5 мл на одну тварину. Встановлено, що після
одноразового введення препарату в післяопераційний
період на сьому добу реєструється зменшення кіль-
кості лейкоцитів, що поєднується зі зростанням у
лейкограмі ґранулоцитів. Зміни в складі клітин чер-
воної крові, характеризуються зниженням кількості
еритроцитів на 9,4 %, а також на 12,1 % такого
показника, як розподілення розміру еритроцитів.

According to the dynamics of morphological studies, the findings of the effectiveness of blood internal orbital injections of 1.0% solution “Tryfuzol” in a dose of 5 ml per animal were presented. It was found that after a single injection of the drug in the postoperative period, on the seventh day the reduction of the number of white blood cells is recorded, that is combined with the growth of granulocytes in leucogram. Changes in red blood cells are characterized by the decrease of red blood cell by 9.4% and 12.1% of the index of the size distribution of red blood cells.

Опубліковано
2013-12-27
Як цитувати
Кулинич, С. М. (2013). Вплив «Трифузолу» на загоєння післякастраційних ран у кнурів. Scientific Progress & Innovations, (4), 77-80. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.04.20

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають