ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ДАНІ ІНФЕКЦІЙНОГО ГЕПАТИТУ СОБАК ТА ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СХЕМ ЛІКУВАННЯ В ТОВ «ВЕТСЕРВІС» м. ПОЛТАВА

  • М. С. Коне
  • А. А. Петренко
  • О. О. Цибулько
Ключові слова: інфекційний гепатит, собака, лікування, схема, ефективність

Анотація

Вивчені вікова й породна чутливість, сезонність
виникнення та динаміка прояву інфекційного гепа-
титу собак в умовах ветеринарних клінік ТОВ
«Ветсервіс» м. Полтава. Запропоновані різнома-
нітні схеми лікування інфекційного гепатиту в
собак. Розроблена нова лікувальна схема інфекцій-
ного гепатиту собак. Встановлено, що інфекцій-
ний гепатит частіше реєструється серед собак
віком від одного до двох років (25,7 % випадків).
Більш схильні до захворювання безпородні тварини
(25,6 %). Хвороба має виражену сезонність, що
проявляється частішими випадками виникнення
гепатиту у весняно-літній період. Запропонована
нами нова схема лікування забезпечує
стовідсоткову ефективність.

Studied age-dependent and pedigree sensitiveness, seasonality
and dynamics of display of infectious hepatitis of dogs in the
conditions of veterinary clinics of LTD «Vetservis» Poltava. The
various charts of treatment of infectious hepatitis are offered for
dogs. The new medical chart of infectious hepatitis of dogs is
developed. It is set that infectious hepatitis is more frequent
registered among dogs in age from one to two years (25,7 %
cases). Not thoroughbred animals more feel like a disease (25,6
%). Disease has the expressed seasonality which shows up more
frequent cases of origin of hepatitis in a spring-summer period.
The our new chart of treatment has 100 % efficiency.

Опубліковано
2012-06-28
Як цитувати
Коне, М. С., Петренко, А. А., & Цибулько, О. О. (2012). ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ДАНІ ІНФЕКЦІЙНОГО ГЕПАТИТУ СОБАК ТА ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СХЕМ ЛІКУВАННЯ В ТОВ «ВЕТСЕРВІС» м. ПОЛТАВА. Scientific Progress & Innovations, (2), 139-141. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.02.29

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають