Біоіндикаційна оцінка впливу місць видалення відходів на стан навколишнього природного середовища

  • П. В. Писаренко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0002-4915-265X
  • М. С. Самойлік Полтавська державна аграрна академія
  • А. В. Молчанова Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: ТПВ (тверді побутові відходи), пребіотик, ґрунт, звалище відходів

Анотація

У статті проведено оцінку впливу звалища твердих побутових відходів (на прикладі звалища відходів міста Полтави) на біоту через визначення фітотоксичного впливу забрудненого ґрунту на схожість, ріст та кореневу систему рослин Triticum aestivum. Встановлено, що рівні пригніченості ростових процесів у даному ґрунті є вище за середні, що вказує на високий вміст важких металів у даному ґрунті та їх токсичний вплив на біоту у місці розташування звалища. Обґрунтовано, що використання пребіотика «Sviteco-PBG» дає змогу значно покращити якість ґрунту, і вже після 14 днів токсичний вплив на біоту в середньому зменшився на 10 %. Отже, використання пребіотиків дає змогу значно підвищити ефективність очистки ґрунту від важких металів, що в перспективі надає можливість повернути забруднені землі у господарський обіг.

The article assesses the impact of landfill of solid household waste (for example, landfill of waste from the city of Poltava) on biota due to the determination of the phytotoxic influence of contaminated soil on the growth, growth and root system of plants Triticum aestivum. It has been established that the level of depression of growth processes in this soil is higher than average, which indicates the high content of heavy metals in the given soil and their toxic effect on the biota at the location of the landfill. It was substantiated that using «Sviteco-PBG» prebiotic can significantly improve the soil quality, and after 14 days the toxic effect on biota has decreased by 10 % on average. Thus, the use of prebiotics can significantly improve the efficiency of soil cleaning from heavy metals, which in the long run provides an opportunity to return the contaminated land to economic circulation.

Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Писаренко, П. В., Самойлік, М. С., & Молчанова, А. В. (2018). Біоіндикаційна оцінка впливу місць видалення відходів на стан навколишнього природного середовища. Scientific Progress & Innovations, (1), 88-92. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.01.15
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають