Поширення виразкового глоситу у великої рогатої худоби в окремих господарствах Полтавського району

  • Н. С. Канівець
Ключові слова: тварини, велика рогата худоба, корови, телята, виразковий глосит, поширення

Анотація

За результатами проведених досліджень в окре-
мих господарствах Полтавського району Полтавської
області встановлено, що поширення виразкового гло-
ситу серед великої рогатої худоби коливається від 0
до 57,9 % у корів та від 0 до 57,2 % – телят, що вка-
зує на те, що корови хворіють частіше за телят.
Отримані дані та аналіз літературних джерел свід-
чать про значне поширення виразкового глоситу у
великої рогатої худоби як в Україні, так і за її межами.

According to the results of the research in some farms in Poltava district Poltava region we found that ulcerative glossitis spread among cows ranged from 0 to 57,9 % in cows, and from 0 to 57,2 % – in calves, which shows that the cows sick more often than calves. The findings and analysis of the literature show widespread ulcerative glossitis of cattle both in Ukraine and abroad.

Опубліковано
2015-12-25
Як цитувати
Канівець, Н. С. (2015). Поширення виразкового глоситу у великої рогатої худоби в окремих господарствах Полтавського району. Scientific Progress & Innovations, (4), 68-69. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.04.17

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають