Морфологічні та біохімічні дослідження крові інвазованих собак та котів під час застосування препарату «Брованол-С»

  • С. О. Кравченко Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-7420-9320
  • В. В. Мельничук Полтавський державний аграрний університет, Інститут ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України https://orcid.org/0000-0003-1927-1065
  • Н. С. Канівець Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0001-9520-2999
  • Ю. М. Леньо Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0002-7419-4800
Ключові слова: паразитологія, собаки, коти, гельмінтози, лікування, біохімічні показники

Анотація

На ринку ветеринарних товарів зареєстровано значну кількість препаратів, зокрема і для боротьби та профілактики інвазійних захворювань у домашніх м’ясоїдних тварин, що розводять вітчизняні та зарубіжні виробники. Різноманітність видів та форм лікарських засобів, наявність на ринку не тільки оригінальних препаратів, а і їхніх аналогів, що виготовляють кілька підприємств, обумовлює виникнення проблеми щодо обґрунтованого вибору продукції. Успіх дегельмінтизації тварин залежить від наявності сучасних, високоефективних, загальнодоступних, а також малотоксичних антигельмінтиків. Метою досліджень було з’ясувати вплив антигельмінтного препарату вітчизняного виробництва «Брованол-С» (ТОВ «Бровафарма», Україна) на гематологічні показники собак і котів у процесі їх лікування. З’ясовано, що під час застосування котам за наявності токсокарозної інвазії препарату на сьому добу досліду спостерігається поступове відновлення морфологічних та біохімічних показників крові до фізіологічних меж. Збільшувалася кількість еритроцитів (на 13,35 %), знижувалася кількість лейкоцитів (на 6,43 %), зростав вміст альбумінів (на 8,86 %) та глюкози (на 29,88 %), а також знижувалася активність лужної фосфатази (на 12,61 %). Використовуючи як лікувальний засіб «Брованол-С» інвазованим токсокарами та дипілідіями собакам, спостерігали нормалізацію морфологічних та біохімічних показників крові. У процесі лікування хворих собак на сьому добу досліду виявлено збільшення кількості еритроцитів (на 17,72 %) та вмісту гемоглобіну (на 15,63 %), зниження кількості лейкоцитів (на 19,09 %), збільшення вмісту альбумінів (на 18,55 %) та глюкози (на 30,20 %), зниження активності лужної фосфатази (на 10,28 %). Вміст креатиніну, сечовини та активність АлАт, АсАт у сироватці крові котів та собак, яким проводили лікування, та які залишалися інвазованими гельмінтами, впродовж експерименту не змінювалися. Отримані результати досліджень вказують на звільнення організму тварин від гельмінтів та відновлення їх гомеостазу, що дозволяє рекомендувати цей антигельмінтик для проведення лікувально-профілактичних заходів за наявності гельмінтозів у котів та собак.

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Кравченко, С. О., Мельничук, В. В., Канівець, Н. С., & Леньо, Ю. М. (2022). Морфологічні та біохімічні дослідження крові інвазованих собак та котів під час застосування препарату «Брованол-С». Scientific Progress & Innovations, (4), 223-229. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.04.26