Лікування телят за виразки язика

  • Н. С. Канівець
Ключові слова: телята, виразка, язик, печінка, активність ферментів, тварини

Анотація

На основі комплексного дослідження обґрунтовано
лікування телят за виразки язика. В результаті дослі-
джень біологічних субстратів у хворих тварин вста-
новлено підвищення: в слині – вмісту альбумінів у 1,8
рази, в сироватці крові – активності АсАТ у 1,7 рази,
ГГТП і ЛФ у 1,5 і 2 рази відповідно. Ці зміни свідчать,
що виразка язика у великої рогатої худоби часто су-
проводжується розвитком гепатодистрофії. Застосу-
вання комплексної терапії (20 % розчин натрію тера-
борат у гліцерині та Гепавекс 200) за цієї патології у
телят супроводжується позитивними змінами біохі-
мічних показників крові, які вказують на відновлення
обмінних процесів печінки.

In the article, on the basis of a comprehensive study, justifies the treatment of calves with ulcers of the tongue. The studies of biological substrates of sick animals showed an increase: in saliva – albumin in 1,8 times, in the serum – activity of AST in 1,7 times, GGTP and LF in 1,5 and 2 times respectively. These changes indicate that the ulcer of the tongue in cattle is often accompanied by the development of hepatogastric. The use of complex therapy (20 % solution of sodium tetraborate in glycerol and Hepavex 200) this pathology of calves is accompanied by positive changes of blood biochemical parameters that indicate the recovery of the metabolic processes of the liver.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Канівець, Н. С. (2015). Лікування телят за виразки язика. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 178-181. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.40
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають