Вплив ацетилсаліцилової кислоти на стан гепатоцитів поросят за гастроентериту

  • П. П. Шатохін
  • С. О. Кравченко
  • Н. С. Канівець
  • Л. П. Каришева
Ключові слова: поросята, амінотрансферази, гастроентерит, аспірин, сироватка крові

Анотація

У публікації наведено дані щодо впливу ацетилсаліцилової кислоти (аспірину) на стан гепатоцитів за лікування поросят, хворих на гастроентерит. Визначено активність аспартат- і аланінамінорансферази сироватки крові молодняку відлучного віку, які є інформативними ферментами стосовно обмінних процесів у печінці, а саме обміну амінокислот. Встановлено, що застосування водорозчинного аспірину тваринам з лікувальною метою не має гепатотоксичної дії, на відміну від асглюколу, у разі застосування якого відбувається руйнування гепатоцитів, що підтверджується гіперферментемією АсАТ і  АлАТ.

The publication presents data on the effect of acetylsalicylic acid («Aspirin») on the condition of hepatocytes in the treatment of pigs suffering from gastroenteritis. The activity of aspartate and alaninaminoransferaza of serum of weaned piglets, which are informative enzymes of metabolism in the liver, namely amino acid metabolism. It was found that the use of water-soluble «Aspirin» with therapeutic purposes for animals has not hepatotoxic action, unlike «Asglyukol», in the case of which application there is the destruction of hepatocytes, that is evidenced by hyperenzymemia AST and ALT.

Опубліковано
2016-06-24
Як цитувати
Шатохін, П. П., Кравченко, С. О., Канівець, Н. С., & Каришева, Л. П. (2016). Вплив ацетилсаліцилової кислоти на стан гепатоцитів поросят за гастроентериту. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 48-50. https://doi.org/10.31210/visnyk2016.1-2.09

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>