Профілактика кетозу високопродуктивних корів у весняний період

  • С. О. Кравченко
  • Н. С. Канівець
  • Є. В. Романенко
Ключові слова: корова, кетоз, сироватка крові, біохімічні показники, дефіцит енергії

Анотація

У даній статті представлено результати дослідження впливу кормової добавки «BergaFat F – 100» на окремі біохімічні показники крові високопродуктивних корів. Показано кількість хворих на кетоз корів у весняний період (34,1 % новотільних корів) і середню кількість кетонових тіл у крові – 2,64±0,14 (2,4–4,6) ммоль/л. З’ясовано, що в разі застосовування «BergaFat F – 100» кількість хворих корів на кетоз зменшилась на 36,7 %, а середня кількість кетонових тіл у крові хворих тварин становила 1,37±0,06 (1,1–1,8) ммоль/л, що у 1,9 раз (р<0,001) менше за попередній рік. Наведено порівняльну оцінку біохімічних показників сироватки крові корів. У випадку додавання «BergaFat F – 100» до основного раціону досліджені біохімічні показники наближаються до референтної норми.

This article presents the results of the study of the effect of the «BergaFat F – 100» fodder additive on the individual biochemical parameters of the blood of highly productive cows. The number of patients with ketosis of cows in the spring (34.1% of newborn cows) and the average number of ketone bodies in the blood is 2.64 ± 0.14 (2.4–4.6) mmol/l. It was determined that when «BergaFat F – 100» was used, the number of patients with ketosis decreased by 36.7 %, while the average number of ketone bodies in the blood of diseased animals was 1.37 ± 0.06 (1.1–1.8) mmol/l, which is 1,9 times (p<0,001) less than in the previous year. The comparative estimation of biochemical parameters of serum of cows is presented. When adding «BergaFat F–100» to the main diet, the biochemical parameters studied are approaching the reference standard.

Опубліковано
2017-12-28
Як цитувати
Кравченко, С. О., Канівець, Н. С., & Романенко, Є. В. (2017). Профілактика кетозу високопродуктивних корів у весняний період. Scientific Progress & Innovations, (4), 94-96. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.04.19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>