ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

  • А. В. Мельник
  • М. Г. Собко
  • О. О. Дубовик
Ключові слова: пшениця озима, сорти, продуктивність, кількість продуктивних стебел, кількість зерен, маса зерен

Анотація

За результатами досліджень встановлено, що ви-
щі показники продуктивності рослин формуються за
сівби в період із 10 по 20 вересня. Для більшості сор-
тів сівба 20 вересня сприяла найбільшому прояву їх
генетичного потенціалу за показниками продуктив-
ності. Встановлена закономірність зниження проду-
ктивності в разі відхилення строків сівби від опти-
мальних як у бік ранніх (10 вересня), так і пізніх (1 та
10 жовтня). Сівба у пізні строки зумовлює різке
зниження продуктивності пшениці озимої. Отже,
оптимальними строками сівби для умов північної
частини лівобережного Лісостепу України слід вва-
жати 10–20 вересня.

Thus, the optimal conditions for the northern part of the Left Bank steppe of Ukraine sowing dates should be considered 10-th – 20-th of September. For most varieties sowing on September the 20-th contributed to greater performance of their genetic potential in terms of productivity. The stated regularity of productivity loss have been stated at a deviation from the optimum sowing time to earlier (September the 10-th) and later (1-st and 10-th of October). Sowing in the later periods in most years leads to greater yield reduction than at early sowing.

Опубліковано
2013-03-28
Як цитувати
Мельник, А. В., Собко, М. Г., & Дубовик, О. О. (2013). ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Scientific Progress & Innovations, (1), 3-9. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.01.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО