Винос основних елементів живлення рослинами соняшнику залежно від сортових особливостей, попередників і норм мінеральних добрив в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України

  • А. В. Мельник
  • В. І. Троценко
  • С. О. Говорун
Ключові слова: соняшник, сортові особливості, попередники, добрива, азот, фосфор, калій, винос елементів живлення

Анотація

У 2009–2011 роках на кафедрі рослинництва Сум-
ського НАУ було проведено польові досліди з різними
генотипами соняшника. Матеріалом для досліджень
були районовані для зони Лісостепу сорти та гібрид
соняшнику: сорт олійного напряму використання –
Сумчанин, сорт кондитерського використання –
Онікс та високоолеїновий гібрид Еней. Попередника-
ми були: пар, сидерат (редька олійна), пшениця ози-
ма, ячмінь ярий та кукурудза на силос. За результа-
тами досліджень встановлено, що застосування доб-
рив на посівах соняшнику обумовило зменшення ви-
трат на формування одиниці продукції азоту та ка-
лію. Внесення N30P30K30 сприяло зменшенню витрат
азоту на 0,9 кг/га, а калію на 6,1 кг/т. Застосування
N60P60K60 зменшило витрати азоту на 0,9 кг/га, а
калію на 8,8 кг/т, порівняно з контролем. Витрати
фосфору майже не змінювались.

According to the research it was found that
fertilizers’ application on sunflower crops caused
the cost reduction of nitrogen and potassium per unit
yield formation. Application of N30P30K30 results
reducing of nitrogen’s consumption to 0,9 kg/ha and
potassium to 6,1 kg/t. Application of N60P60K60
reduced the use of nitrogen to 0,9 kg/ha and
potassium – to 8,8 kg/ton, compared with the
control. Use of phosphorus were unchanged.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Мельник, А. В., Троценко, В. І., & Говорун, С. О. (2015). Винос основних елементів живлення рослинами соняшнику залежно від сортових особливостей, попередників і норм мінеральних добрив в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 25-28. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.03
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО