Використання кластерного аналізу за підбору сортів і гібридів ріпаку ярого для вирощування в Лівобережному Лісостепу України

  • А. В. Мельник
Ключові слова: ріпак ярий, морфологічні параметри, урожайність, кластери

Анотація

Ідентифіковано сорти та гібриди ріпаку ярого,
придатні для вирощування в північній частині Ліво-
бережного Лісостепу: гібриди ПР45Г72, ПР45Г73,
Сієста та сорти Гайдн, Ольга, Аіра, Байкал, Марія,
Терра, Отаман, що забезпечують формування уро-
жайності понад 1,6 т/га насіння й збір олії понад
0,6 т/га. За результатами кластерного аналізу виді-
лили декілька груп сортів і гібридів (кластерів), а са-
ме: до першого з них належать Аіра та ПР45Г73; до
другого – Микитинецький та Отаман; до третього –
Байкал і ПР4572; до четвертого – Гайдн і Терра –
обидві селекції німецької фірми «Норддойче Пфлан-
ценцухт Ганс-Георг Лембке КГ»; до п’ятого класте-
ра можна віднести Обрій та Оксамит. Під час вибо-
ру виробником сортів ріпаку ми не рекомендуємо ви-
користовувати з одного кластеру два й більше сор-
тозразків селекції одного оригінатору, поскільки за
однакових умов вони будуть реагувати ідентично.

Spring  rape varieties and hybrids suitable for cultivation in the northern part of Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine have been identified: PR45G72, PR45G73 hybrids, Siesta and  Haydn, Olga, Aira, Baikal, Maria, Terra, Ataman varieties, which ensure the yield of more than 1.6 t/ha of  seeds and oil yield of more than 0.6 t/ha. According to the results of cluster analysis several groups of varieties and hybrids (clusters) have been defined, namely: Aira and PR45G73 belong to the first group, the second group contains Mykitinetsky and Ataman, the third – Baikal and PR45G72, the fourth – Haydn and Terra – both are the selection of German firm “Norddeutsche Pflantsentsuht Hans-Georg Lembke KG”, the fifth cluster may contain Obriy and Oksamyt. While selecting the varieties of rape a producer is not recommended to use two or more accessions selections of one originator out of a single cluster, because in the same conditions they will respond similarly.

Опубліковано
2013-12-27
Як цитувати
Мельник, А. В. (2013). Використання кластерного аналізу за підбору сортів і гібридів ріпаку ярого для вирощування в Лівобережному Лісостепу України. Scientific Progress & Innovations, (4), 6-11. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.04.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають