КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО В РІЗНИХ АГРОКЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ

  • А. В. Мельник Сумський національний аграрний університет
  • О. І. Присяжнюк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
  • І. Л. Бондарчук Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: ріпак озимий, регіони вирощування, урожайність, кластерний аналіз, евклідові відстані

Анотація

Обґрунтовано використання кластерного аналізу для підбору сортів та гібридів ріпаку озимого сучасної селекції. Дослідження проводились у 2013–2015 рр. у чотирьох різних агрокліматичних регіонах України. За вирощування в господарствах різних сортів та гібридів потрібно уникати підбору для центрального регіону Клеопатра, ПР44В30, ДК Секвоя, Демерка та ПР45Д05. Для господарств південного регіону небажаним є поєднання двох груп сортів, а саме: Клеопатра, Черемош, НК Октан та ПР45Д05 або ж: Снігова королева, Джампер, Сітро, Демерка, Абакус, Белана, ПР44В30, ДК Секвоя та ДК Секюр. Для західного регіону близькими за продуктивністю в розрізі років досліджень є Клеопатра, ДК Секюр, НК Октан, ПР45Д06, ДК Секвоя та Сітро, а для східного регіону  відповідно: Клеопатра, ПР44В30, ДК Секюр, Снігова королева та Сітро. Тобто сорти та гібриди з різних груп кластерів можна висівати в умовах одного господарства, а от в межах однієї групи кластерів – небажано.

The application of cluster analysis for the assortment of winter rape varieties and hybrids of current selection has been grounded. The research was conducted in 2013–2015 in four different agro-climatic regions of Ukraine. To get a stable and high performance of winter rape under the conditions of major agro-climatic zones of cultivation we need to adhere to the principles of production saturation with different varieties and hybrids to reduce the risk of loss of crops in the autumn–winter period and harvest shortfall due to the unfavorable factors of environment. For the farm cultivation of different varieties and hybrids, we should avoid selecting for the central region Cleopatra PR44V30, DK Sequoia, and Demerka and PR45D05. For the farms of southern region, it is undesirable to combine two groups of varieties, namely Cleopatra, Cheremosh, NK Oktan and PR45D05 or Snow Queen, Jumper, Sitro, Demerka, Abakus, Belana, PR44V30, DK and DK Sequoia and DK Sekyur. For the western region Cleopatra, DK Sekyur, NK Oktan, PR45D05, DK Sequoia and Sitro are similar in performance in terms of years of the research, and for the eastern region, there are the following varieties of Cleopatra, PR44V30, DK Sekyur, Snow Queen and Sitro. We mean the varieties and hybrids with different groups of clusters can be sown under the conditions of one farm, but within the same group of clusters, it is undesirable.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Мельник, А. В., Присяжнюк, О. І., & Бондарчук, І. Л. (2017). КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО В РІЗНИХ АГРОКЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 7-12. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО