Морфометричні параметри росту і розвитку плода корів та амінокислотний склад амніотичної рідини

  • А. А. Замазій
Ключові слова: плід, ріст, розвиток, амінокислотний склад, амніотична рідина

Анотація

Наведено дані стосовно динаміки показників рос-
ту й розвитку плода, а також амінокислотного
складу амніотичної рідини клінічно здорових новона-
роджених телят. Встановлено, що з кінця першого
місяця росту й розвитку ембріона до кінця другого
маса його тіла збільшилася в 64,71 разу (р<0,001). У
кінці першого місяця росту й розвитку маса ембріона
становила лише 0,68±0,01 г, об’єм амніону дорівню-
вав 7,08±0,12 мл, а алантоіса – 45,40±1,40 мл при
довжині тулуба плода 0,92±0,01 сантиметрів. Під-
вищення маси тіла плода по місяцях росту й розвит-
ку знижується з 64,71 разу в 1,45 разу, а власне маса
тіла плода підвищується з 0,68±0,01 г до
28700,0±5,29 г у порівнянні з попереднім місяцем його
росту й розвитку.

The data of dynamics of fetus growth and development indicators, and also amino acid composition of amniotic liquid of clinically healthy newborn calves are given. It is established that since the end of the first month of growth and embryo development until the end of the second one its body weight increased in 64,71 times (р<0,001). At the end of the first month of growth and development the embryo mass was only 0,68±0,01 g, amnion volume was 7,08±0,12 ml, and аllantois – 45,40±1,40 ml with a trunk length of a fetus of 0,92±0,01 centimeters. Increase of weight of a fetus on months of growth and development decreases from 64,71 times to 1,45 times, and actually the mass of a fetus body increases from 0,68±0,01 g to 28700,0±5,29 g in comparison with the last month of its growth and development.

Опубліковано
2013-12-27
Як цитувати
Замазій, А. А. (2013). Морфометричні параметри росту і розвитку плода корів та амінокислотний склад амніотичної рідини. Scientific Progress & Innovations, (4), 65-68. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.04.17

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають