ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ

  • А. А. Замазій
  • М. Д. Камбур
Ключові слова: сурфоктант, гіпоксія, плід, новонароджені, легені, навколоплідна рідина

Анотація

Результати досліджень, наведені у статті, свід-
чать, що телята народжуються з різним рівнем
функціонального стану організму. Пренатальне
недорозвинення тварин формується за умов пору-
шення перебігу фізіологічних процесів на ґрунті
недостатнього забезпечення організму оксигеном.
Наявність постійного контакту легенів із навко-
лоплідною рідиною дає підстави апріорно вважа-
ти, що за якісним складом амніотичної рідини
можна судити про стан плода, «зрілість сурфак-
тантної системи легень» і процесами, що в ній
відбуваються, на що вказують окремі досліджені
нами параметри. У зв’язку з цим ми пропонуємо
20-бальну систему діагностичних тестів для
оцінки «зрілості» сурфактантної системи легень,
а, відповідно, й функціонального стану організму
новонароджених телят та ступеня впливу
гіпоксії на плід.

The results presented in the article indicate that calves are born
with different levels of functional state of the organism. Prenatal
underdevelopment of animals are formed under physiological
malfunction on the basis of insufficient oxygenation of the
body. The presence of constant contact with the lungs of amniotic fluid can be considered a priori that the qualitative composition of the amniotic fluid can judge the state of the fetus, «maturity SSL» and processes in it, as evidenced by the number of
investigated parameters. In this regard, we proposed a 20-point
scale of diagnostic tests to assess the «maturity» of the lungs,
and therefore the functional state of newborn calves and the
degree of influence of hypoxia on the fetus.

Опубліковано
2012-12-27
Як цитувати
Замазій, А. А., & Камбур, М. Д. (2012). ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ. Scientific Progress & Innovations, (4), 80-84. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.04.20

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають