Активність ферментів системи глутатіону новонароджених телят та поросят

Ключові слова: компонент, глютатіон, захист формений, елемент, кров

Анотація

На сьогодні усі галузі сільського господарства перебувають під впливом технологічної модернізації. Стрімка зміна умов утримання та годівлі тварин підвищує техногенний вплив на їх організм. В умовах промислового свинарства вплив факторів технологічної модернізації спричиняє чисельні стреси, які полягають в основі порушень фізіологічних функції організму. Будь-які зміни у довкіллі впливають на динамічну рівновагу в організмі тварин, відображаються на розвитку загального адаптаційного синдрому. Надлишкове утворення вільних радикалів активізує процеси пероксидного окиснення ліпідів, гальмує активність системи антиоксидантного захисту. В цій системі важливу роль відіграє глютатіоний ланцюг антиоксидантного захисту, особливо у новонароджених тварин. Ми з’ясували, що ферменти глютатіоного ланцюга антиоксидантного захисту організму у формених елементах крові значно залежать від порядкового номера народження поросят та телят. Активність каталази в еритроцитах найменшою виявилась у перших трьох новонароджених поросят (перша група). Вона виявилась в 1,04, 1,08 та 1,12 разів менше, ніж у поросят наступних груп. Така ж активність виявлена щодо загальної пероксидази. В лейкоцитах крові поросят першої групи активність каталази виявилась в 1,33–1,42 разів, а загальної пероксидази в 1,23–1,77 разів менше, ніж у поросят наступних груп (р<0,01). Активність ферментів антиоксидантного захисту новонароджених поросят у тромбоцитах у першу добу після народження були майже на рівні показників у лейкоцитах. Вміст загального глютатіону в еритроцитах крові поросят першої групи, вияв ся в 1,04 раза менше даного показника тварин 2 групи та в 1,06–1,12 раза, ніж у поросят 3–4 груп, а в лейкоцитах в 1,19–1,21 раза менше. Продуктів обміну компонентів глютатіоного ланцюга антиоксидантної системи захисту новонароджених поросят у лейкоцитах, було менше. Вміст загального глютатіону у тромбоцитах крові поросят першої групи був вірогідно менше цього показника тварин другої групи та в 1,25–1,27 разів менше, ніж у поросят третьої–четвертої груп. Така ж динаміка активності компонентів глютатіоного ланцюгу антиоксидантного захисту зберігається до кінця періоду новонародженості у поросят і телят.

Опубліковано
2024-03-29
Як цитувати
Замазій, А. А., Камбур, М. Д., Коленченко, В. А., & Демидко, О. С. (2024). Активність ферментів системи глутатіону новонароджених телят та поросят. Scientific Progress & Innovations, 27(1), 183-187. https://doi.org/10.31210/spi2024.27.01.31
Розділ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА