Вплив біологізованої агротехнології вирощування тритикале озимого на елементи структури урожайності зерна

  • П. В. Писаренко
  • В. В. Москалець
  • Т. З. Москалець
  • В. І. Москалець
Ключові слова: тритикале озиме, сорт, мікробні препарати, елементи структури урожайності зерна

Анотація

Досліджено чутливість генотипів тритикале озимого до дії мікробних препаратів альбобактерину і діазобактерину за елементами структури урожайності, в результаті чого сортовий набір цієї культури, який входив до дослідів, був диференційований за рівнем чутливості на дію біоаґентів конкретного препарату на: чутливі (на діазобактерин: «АД 256», «Славетне»; на альбобактерин: «Вівате Носівський», «Ягуар», «Августо», «Славетне»); помірно-чутливі (на діазобактерин: «Августо») та нечутливі (на діазобактерин: «Вівате Носівський», «Ягуар», «ДАУ 5»; на альбобактерин: «АД 256», «ДАУ 5»). Доведено здатність тритикале озимого сортів «АД 256», «Славетне» та «Вівате Носівський» під впливом мікробних препаратів забезпечувати на чорноземі типовому малоґумусному легкосуглинковому центрального Лісостепу України високу урожайність зерна (7–8 т/га) за рахунок збільшення кількості квіток із головного колосу, кількості зерен із головного колосу та рослини, маси зерен із головного колосу та рослини, маси 1000 зерен.

Conducted a study on the sensitivity of winter triticale on the action of microbiological preparations albobakterin and diazobakterin when considering the elements of the structure of grain yield. It is established that the use of microbial preparations in on winter triticale allowed to differentiate varietal composition of the this culture in terms of sensitivity to the action of microorganisms: sensitive (on diazobakterin: «Аmphidiploids 256», «Slavetne»; on albobakterin: «Vivate Nosivsky», «Jaguar», «Augusto», «Slavetne»), moderately sensitive (on diazobakterin: «Augusto») and insensitive (on diazobakterin: «Vivate Nosivsky», «Jaguar», «DAU 5»; on albobakterin: «Аmphidiploids 256», «DAU 5»), depending on the actions of certain biological preparations for a specific grade. Proved that triticale varieties «AD 256», «Slavetne» and «Vіvate Nosіvsky» under the influence of microbial agents to provide high grain yield 7–8t/ha by increasing the number of flowers from the main ears of corn, of grains from the main ear of corn and weight of grains from the main spike and plant weight of 1000 gm.

Опубліковано
2013-06-27
Як цитувати
Писаренко, П. В., Москалець, В. В., Москалець, Т. З., & Москалець, В. І. (2013). Вплив біологізованої агротехнології вирощування тритикале озимого на елементи структури урожайності зерна. Scientific Progress & Innovations, (2), 10-14. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.02.02
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>