АГРОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПОСІВАХ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО

  • П. В. Писаренко
  • В. В. Москалець
  • Т. З. Москалець
  • В. І. Москалець
Ключові слова: тритикале озиме, мікробні препарати, продуктивність

Анотація

Вивчено чутливість генотипів тритикале озимого
на дію мікробних препаратів альбобактерину і
діазобактерину. Показано, що на початкових ета-
пах розвитку рослин тритикале озимого біоаґенти
мікробних препаратів Azospіrіllum brasilense та
Achromobacter album 1122 покращують азотне й
фосфорне живлення, що відображається у збіль-
шенні сирої та сухої маси рослин у 1,5–2,5 рази,
площі листкової поверхні – 2–2,4 рази, урожайно-
сті зерна – 1,1–1,3 рази. Відмічено, що конкретний
генотип тритикале озимого по-різному чутливий
на дію мікробних препаратів. Рослини сортів
АД 256, Вівате Носівський, Славетне більш чутли-
ві за показниками їх продуктивності у разі викори-
стання як діазобактерину, так і альбобактерину,
рослини сортів ДАУ 5 та Ягуар – діазобактерину,
сортів Августо – альбобактерину.

The sensitivity of the winter triticale genotypes to the microbial
preparations activity has been studied. It has been noted that each
variety of winter triticale differently sensitive to the activity of
microbial preparations. Plant varieties AD 256, Slavetne, Jaguar,
Vivate Nosivsky are more sensitive according to the productive
indices in case of using both nitrogen-fixing and fosfatmobilizing
microorganisms, plant varieties DAU 5 and Yaguar – using
diazobakterin, variety Augusto – albobakterin.

Опубліковано
2012-09-27
Як цитувати
Писаренко, П. В., Москалець, В. В., Москалець, Т. З., & Москалець, В. І. (2012). АГРОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПОСІВАХ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО. Scientific Progress & Innovations, (3), 11-19. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.03.02
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2