Вплив сорту на прояв господарсько-цінних ознак гречки

Ключові слова: гречка, сорт, структура врожаю, урожайність, плівчастість, вихід чистого ядра

Анотація

На сьогодні гречка входить до нішових сільськогосподарських культур через залежність від погодно- кліматичних умов навколишнього середовища, що нівелюють її високопродуктивний потенціал (урожай-ність та якість продукції). Водночас в Україні рівень споживання гречки перевищує обсяги вирощування, що обумовлює її експорт сумнівної якості із сусідніх держав. Це призводить до необхідності посилити державну підтримку вітчизняних товаровиробників, створити та впровадити у виробництво сорти з високим потенціалом продуктивності в умовах зміни природно-кліматичних факторів. Гречка є надзвичайно цінним продуктом харчування для людини. Цінність гречаного зерна зумовлюється складом його білкового комплексу. За поживністю він більш цінний ніж білок зернових злакових і наближається до білка бобових, легко засвоюється. Є також солі заліза, кальцію, фосфору, мікроелементи, органічні кислоти, вітаміни. За погодних негараздів, які спонукають останнім часом як нашу область, так і Україну в цілому, зростає роль гречки як страхової культури. Йдеться про пожнивні посіви. Це ще одна надзвичайно цінна для виробника її біологічна властивість. Так звані повторні (пожнивні) посіви гречки можна практикувати в усіх зонах України. Як відомо, у рослинах гречки закладено величезні потенційні можливості щодо насіннєвої проду-ктивності. Адже на окремих з них залежно від сорту та умов вирощування може утворюватися від 4000 до 7000 квіток. На жаль, у польових умовах запилюються і формують плоди лише 5–15 % квіток, а плоди, що зав‘язалися, масово відмирають. Причини цього – в дії екологічних факторів (температурний режим повітря, вологозабезпеченість та забезпеченість елементами живлення тощо). Залежно від їх екотипу та господарської спрямованості кожен із них рекомендований для конкретної природно-кліматичної зони країни. Останнім часом вітчизняні селекціонери вивели високопродуктивні сорти гречки, що вигідно вирізняються з-поміж своїх попередників за рядом господарсько-цінних властивостей, а воднораз – розробили сортові технології їх вирощування. Під час розбору результатів проведених досліджень ми можемо рекомендувати господарству вирощувати наступні сорти: за врожайністю кращими є сорт Оранта, Руслана та Воля; за вищими показниками вмісту білка сорти Оранта, Софія, Руслана; за плівчатістю та виходом чистого ядра всі сорти були на рівні середніх даних.

Опубліковано
2023-09-29
Як цитувати
Шакалій, С. М., Юрченко, С. О., Баган, А. В., & Марініч, Л. Г. (2023). Вплив сорту на прояв господарсько-цінних ознак гречки. Scientific Progress & Innovations, 26(2), 51-55. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.02.09
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО